عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حث شریعت و طریقت که از مسائل مهم عرفانی است دردو کتاب کشف المحجوب اثر ابوالحسن هجویری و مرصادالعباد اثر نجم الدین رازی به طور جامع و در کنار هم مطرح شده است و نویسندگان آنها معتقدند که رسیدن به حقیقت بدون شاهراه شریعت امکان پذیر نیست و به همین دلیل بررسی تحلیل این موضوع در این دو کتاب از اهمیت خاصی برخوردار است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر دو نویسنده شریعت و طریقت را لازم و ملزوم هم و رابطه آنها را رابطه صورت و معنی یا ظاهر و باطن می دانند. ولی در این میان مشخص شد که هج ...

شرایط مکانی – زمانی و مقتضیات اجتماعی و جنسیتی، تاثیر بسزایی در کنش های فرهنگی افراد دارد. شیوه دینداری و دین ورزی به عنوان بخشی از فرهنگ غیرمادی جوامع انسانی، از این قاعده مستثنی نیست؛ امری که خود، بر دیگر ساحت های زندگی و وجوه فرهنگی اجتماعات انسانی، تاثیری بی بدیل می گذارد. بررسی ژرفانگرانه از آنچه در یک اقلیت جنسیتی- مسلکی روی می دهد، علاوه بر ارائه داده هایی ذیقیمت از یکی از انواع دین ورزی، میزان تاثیر و تاثر عوامل مذکور را نیز به خوبی نمایان می کنند. زنان صوفی ساکن در ...

پژوهش حاضر با عنوان «بررسی مناسبات دولت صفویه با طریقت‌های صوفیانه‌» سعی در بررسی کنش‌ها و برخوردهای میان دولت صفویه و طریقت‌های صوفیانه در بستر زمانی و مکانی مختلف را دارد. بر این اساس مدعای اصلی پژوهش حاضر آن است که دولت صفویه با ویژگی‌های خاصی مانند سابقه‌ی فعالیت طریقتی دو سده‌ای، گرایش به مذهب تشیع و سیاست تمرکز قدرت، اجازه‌ی ظهور و بروز به طریقت‌های مختلف صوفیانه را نمی‌داده است. بدین منظور از اهرم‌های مختلف برای نـظارت بـیشتر بر طریقت‌های صوفیـانه استـفاده می‌نمودند. ...
نمایه ها:
تصوف | 
تشیع | 
طریقت | 

طریقت قادریه به سبب قدمت از قدیمیترین و بزرگترین سلسله های تصوف و عرفان اسلامی است. این طریقت که به عبدالقادر گیلانی (471-561 هـ ق) منسوب است در پهنۀ قلمرو کشورهای اسلامی نفوذ و تأثیر بسیاری داشته و همواره به نشر و ترویج اسلام پرداخته است. تصوف و عرفان در فرهنگ اعتقادی و زندگی اجتماعی مردم کردستان جایگاه مهمی دارد. در کردستان تصوف با معرفی طریقت ها قابل بررسی و تبیین است، و طریقت قادریه مهمترین و بانفوذترین شاخۀ تصوف در کردستان است. پیروان قادریه خود را پیرو قرآن و سنت پیغمبر ...

"اهل شریعت" یا فقها ادعا می کنند که تنها قرائت ما از دین صحیح است و قرائت" اهل طریقت" یا عرفا و نیز فلاسفه و متکلمین را نمی پذیرند و بعضا برخی آن صاحب نظران را کافر و مرتد قلمداد کرده اند، و از طرف دیگر" اهل طریقت" یا عرفا نگاه و قرائت خاص خود را از دین و شریعت دارند و بعضا دیدگاه فقها و "اهل شریعت" را قشری قلمداد می نمایند در این رساله، دانشمندی که هم در فقه و شریعت صاحب تالیف است و هم در عرفان و طریقت صاحب نظر است و تالیفاتی نیز در این زمینه دارد، مورد مداقه قرار می دهد برر ...

این رساله در زمینه تأویل قرآن و شریعت، طریقت و حقیقت، و همچنین اصول و فروع خمسه در مراتب شریعت، طریقت و حقیقت از نگاه سید حیدر آملی همچنین دیدگاه های مختلف در زمینه تأویل و شریعت و طریقت و حقیقت پرداخته شده و با تکیه بر آیات و روایات نظراتی را که به صواب نزدیک تر است بیان شده است ، این مباحث که مربوط به ظاهر و باطن قرآن می باشد برای دانش پژوهان علوم قرآنی و عرفان قابل استفاده است و هدف از این پژوهش آشنایی بیشتر محققان و اندیشمندان با نظرات و دیدگاه های سید حیدر آملی در باب ت ...

هنگامی که آیین مقدس اسلام، با معارف عمیق الهی بر جهان ظلمانی و دلهای تاریک انسانها پرتو افشانی کرد و طالبان حقیقت و جویندگان کمال انسانی را از سرچشمه‌ی زلال دانش و معرفت برخوردار نمود، سبب شد تا دلهای بیدار با تعمق بیشتری در شناخت حق و راههای رسیدن به حقیقت مطلق بیندیشند و با استمداد از حق تعالی و قرآن کریم و احادیث و اقوال و سیره نبوی و اولیا، به سیر و سلوک در طریق معرفت بپردازند. این سیر و سلوک و طریقت و راه و رسم آن تصوف نامیده شد.یکی از مباحث مهم درمیان اهل تصوف و علاقمند ...

ولي و ولايت که در قرآن و اخبار و احاديث مکرر بدان اشاره شده است، از همان قرون اوليه اسلامي مورد توجه عرفا و متصوفه قرار گرفت و به دو شيوه با آن برخورد نمودند. کساني که آن را اساس مکتب عرفاني خود قرار داده و ولايت را محور اساسي عرفان و تصوف مي دانند وگروهي که فقط با صبغه مذهبي با آن برخورد نمودند و با تأثير از قرآن مجيد و احاديث به تبيين آن پرداختند. مسأله ولايت که به پير و ولي اين امکان را مي دهد تا با تصرف در احوال مريد او را به سرمنزل مقصود برساند، از نکات مورد تأکيد صوفيا ...

طریقت نعمت اللهی گنابادی یکی از طلایه داران عرصه تصوف طریقتی ایران معاصر است. این طریقت با بیش از یک قرن فعالیت صوفیانه، تمایز و استمرار خود از سایر طریقت ها را مرهون هویت فرهنگی خاص خویش بوده؛ لذا بررسی هویت فرهنگی این سلسله در راستای دستیابی به اصلی ترین شاخصه هویت زا و تمایزبخش آن، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. در این جستار در حد امکان از زوایای مختلف به این دغدغه توجه نموده و با رویکردی مردم شناختی، از روش های میدانی ژرفانگر و تجزیه و تحلیل داده های کیفی و تبدیل آن ب ...