عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بدون وجود تماشاگر در ورزش ، رقابت مدرن وجود نخواهد نداشت . اگر تماشاگر از رقابت هاي حرفه اي ورزش حذف شود ، كسي حاضر به رقابت نبوده و در نتيجه تمام مسائل حاشيه اي آن نيز از بين خواهد رفت . هدف از تحقيق حاضر عوامل مديريتي مؤثر در حفظ طرفدار ورزشي است . نمونه آماري تحقيق را 400 تماشاگر مرد تشكيل داده است كه به صورت تصادفي ، پرسشنامه شاخص شناسايي تماشاگر ورزشي را قبل از رويداد تكميل كرده اند . روش آماري مورد استفاده كاي اسكوار بود . نتايج پژوهش نشان داد كه عوال جذب طرفدار ، وابست ...

یکی از رویکردهای روانشناسی و بازاریابی ورزشی شناخت عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده ورزشی است. امروزه بازی‌های ویدیویی فوتبال، بعنوان بعد مجازی ورزش شناخته شده است که توانسته بخش اعظمی از اوقات فراغت افراد بویژه نوجوانان را به خود اختصاص دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هواداری ورزشی، همانندسازی تیمی و وفاداری تیمی با گرایش (سطح مشارکت، ترجیح پیروزی، انگیزه مصرف) به بازی‌های ویدیویی فوتبال در نوجوانان پسر ایرانی بود. جامعه آماری تحقیق، 30 هزار شرکت کننده در مسابقات جام ...

امروزه ورزش به دلیل جایگاه فراگیرش در زندگی روزمره مردم به صنعتی بزرگ مبدل شده است. تماشاگری ورزشی بخشی مهم از صنعت ورزش حرفه ای بوده و رشد این حوزه رو به تزاید گذاشته است. با رشد تنوع و حوزه فعالیت صنعت ورزش، چالش هایی نیز بر سر راه جذب مشتریان بروز می کند. در لیگ های ورزش حرفه ای، عمده کانال های درآمدزایی با هویت هواداران گره خورده اند. یکی از استراتژی های درآمدزایی، ایجاد و حفظ بنیان های وفاداری حرفه ای است. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر ایجاد و حفظ هویت تیمی هوادا ...

در عصر حاضر، ورزش به بخش مهمی از زندگی اجتماعی و فرهنگی بسیاری از جوامع دنیا بدل شده است. مسابقات ورزشی فکر و ذهن میلیون‌ها علاقه مند به ورزش را در سراسر دنیا به خود مشغول می‌کند و در هنگام برگزاری رقابت‌ها تعداد بسیاری تماشاگر، هوادار و بیننده، چه به طور مستقیم و با حضور در عرصه‌های برگزاری فعالیت‌های ورزشی و چه از طریق رسانه‌ها، نتایج و اخبار مسابقات را به دقت دنبال می‌کنند. علی رغم پذیرش این نکته که ورزش دارای کارکردهای اجتماعی مثبت فراوان است، خشونت نیز جزئی از واقعیت‌ها ...

پروژه ی حاضر به بررسی رابطه ی ورزش و جغرافیای سیاسی به طور عام پرداخته است. در این رابطه به طور خاص از ورزش ، مؤلفه ی جام جهانی فوتبال و از جغرافیای سیاسی ، مؤلفه ی روابط خارجی را برگزیده ایم ،که به تأثیر حضور و درخشش در جام جهانی و تعیین میزبان و پخش بازیهای جام جهانی بر جایگاه سیاسی و بهبود روابط خارجی یک کشور و بالعکس پرداخته ایم. این مورد پیشینه و جایگاهی در منابع علمی و پژوهشی ایران در گذشته نداشت ، به همین دلیل با تحقیقات میدانی و با کمک گرفتن از منابع کتابخانه ای کار ر ...

امروزه حمایت‌مالی به سبب ناکارایی روش های سنتی تبلیغات و سایر آمیخته های ترویج بازاریابی،مورد توجه بسیاری از بازاریابان می باشد،تا در این دنیای پررقابت امروزه بتوانند با بیشترین کارایی خود و نام تجاری خود را در اذهان مصرف‌کنندگان قرار دهند و به نحوی خود را از رقبایشان متمایز سازند.در ایران نیز حمایت‌مالی ورزشی روند رو به رشدی را تجربه می کند و بسیاری از شرکت‌های موفق به حمایت از تیم های پر هوادار می پردازند.بنابراین در این بین لازم است که مدیران به منظور اخذ تصمیمات درست به ...

پژوهش پیش رو با عنوان بررسی و مقایسه تأثیر آگهی های تلویزیونی و تبلیغات محیطی کنار زمین میادین ورزشی بر مخاطبان تلویزیونی، با درک ضرورت شناخت مقوله اثر بخشی در تبلیغات به دنبال آن بوده است تا به این موضوع پی ببرد که تماشاگران در استادیوم ها و بینندگان تلویزیونی تا چه حد از آگهی های تلویزیونی و تبلیغات محیطی تأثیر می پذیرند و تأثیر کدام یک بیشتر است. اهداف اصلی این تحقیق شامل بررسی و شناخت تأثیرات تبلیغات تلویزیونی و محیطی کنار زمین هنگام پخش مسابقات ورزشی و بررسی میزان اثر ...

اگرچه ورزش‌ها از خلال انواع رسانه‌ها قادر به خودنمایی و شکوفایی هستند، با وجود این تلویزیون نخستین گزینه برای اشاعه و مصرف اطلاعات و سرگرمی‌های ورزشی است. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هواداری ورزشی و همانندسازی با وابستگی، قصدمندی و توجه دانشجویان به رویدادهای ورزشی تلویزیون است. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان دانشگاه سراسری و آزاد اسلامی شهر کرمانشاه و نمونه آماری 401 نفر از دانشجویان دختر و پسر بودند (291 نفر دختران و 192 نفر پسران) که انتخاب آن‌ها به صورت تصادفی ساده بو ...

هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل مرتبط با توسعه وفاداری هواداران به برند تیم های لیگ برتر فوتبال ایران و ارایه مدلی در راستای توسعه برند تیم های فوتبال بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را هواداران تیم های پرطرفدار لیگ برتر ایران(تراکتور سازی، استقلال، سپاهان، پرسپولیس و شاهین بوشهر ) در یازدهمین دوره لیگ برتر 90-91 ایران تشکیل می دادند. با توجه به عدم دسترسی ...