عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیش از چهار دهه از تجربه اولین طرح های توسعه شهری در ایران می گذرد و طی این سال ها هر چه به دوران اخیر نزدیکتر می شویم، عدم تحقق و به اجرا نرسیدن این طرح ها و معضلات و مشکلات ناشی از عدم اجرای آنها بیشتر خودنمایی می کند و راه حلها و سازوکارهای اجرای طرح های توسعه شهری چه به لحاظ مفاهیم و روش ها و مبانی در تهیه و چه به لحاظ ابزارها و مکانیزم ها در اجرا، مورد توجه قرار می گیرد. تجارب گذشته جهان و به تبع آن، ایران ضرورت تغییر رویکرد برخورد با مسائل شهری را مطرح می نماید. در ای ...

شناخت و مطالعه بستر تاریخی و فرهنگی هرشهر مبنا و مقدمه هرگونه اقدامات شهری است و مطالعه و شناخت هویت یک شهر و مردمانش میسر نخواهد بود مگر با شناخت و تسلط بر اسناد و مدارک موجود از گذشته آن شهر و ساکنانش شهر اراک با قدمتی نسبتا اندک از جمله شهرسازی های متاخر در دوره میانی قاجار بوده که با گسترش تولیدات صنعتی پوسته و چهره ای کاملا نوین به خود گرفته که در تقابل و تضاد با هسته تاریخی آن توسعه می یابد لذا مهمترین اقدام در جهت برقراری تعادل از میان رفته بافت تاریخی و شهر نوین و حفا ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
 
چکیده ندارد.