عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت پروژه، انجام صحیح امور پروژه را با توجه به سه عامل زمان، هزینه و کیفیت مد نظر قرار می دهد. مهندسی ارزش در صدد تحلیل کارکرد اصلی در جهت ارتقا ارزش یا به عبارتی کاهش هزینه و رضایتمندی بیشتر است. لذا حاصل اداره پروژه با نگرش مهندسی ارزش، دستیابی بهتر به اهداف مدیریت پروژه می باشد. در این مقاله پژوهشی، نتایج یک تجربه و پروژه عملی در این زمینه، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و مدلی جهت مدیریت پروژه های خدماتی با نگرش مهندسی ارزش ارائه می شود. ...

در اقتصاد مبتنی بر بازار، شبکه بانکی و نقش و جایگاه ویژه ای در نظام اقتصادی ایفا می کند. این نقش در نظارت بر جریانهای پولی، هدایت نقدینگی به بخش های مختلف اقتصادی و نهایتا رسیدن به اهداف رشد و توسعه پایدار اقتصادی حائز اهمیت بسیار است. بانک صادرات استان یزد نیز بعنوان زیر مجموعه ای از بزرگترین بانکی درون مرزی و برون مرزی کشور همواره کوشیده است که در جهت اهداف و برنامه های رشد و توسعه دولت خدمتگزار گام بردارد. به این جهت تسهیلات پرداختی در بخش های مختلف اقتصادی از نظر انطباق ی ...