عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 167

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شرح خدمات طرح جامع پدافندغیرعامل استان سمنان بخش اول – کلیات 1-1- طرح موضوع، اهداف، چگونگی، فرضیات و روش انجام مطالعات پدافند غیرعامل استان 1-2- تبیین، امکان سنجی و توجیه پدافند غیرعامل استان 1-2-1- تبیین اهداف و سیاستهای کلی پدافند غیرعامل استان 1-2-2- تعامل، مذاکره و تبادل نظر باکارفرما و گروه‌های ذیصلاح (استانداری، سازمان پدافند غیرعامل و دستگاه‌های اجرایی استان) جهت شناخت نیازها، نظرات، سیاست‌ها و اخذ رهنمودهای کلی 1-2-3- بررسی وضعیت استان از دیدگاه آمایش استان و آمایش ...

طرح در جهت برآوردن موارد ذیل برای رسیدن به یک طرح جامع انفوماتیکی صورت می‌پذیرد: الف - طراحی ساختار نظام جامع انفورماتیک برای برآوردن نیازهای آموزشی - پژوهشی - اداری و مالی. ب - طراحی ساختار نظام جامع اطلاعات و مدیریت اطلاعات در سطوح مختلف دانشگاه بوعلی سینا. ج - تعیین نیازهای شبکه‌ای دانشگاه بوعلی سینا (شبکه‌های ارتباطی محلی و جهانی) د - تعیین نیازهای سیستم‌های آموزشی ، پژوهشی - اداری - مالی و مدیریتی . ه - تعیین نیازهای اطلاع‌رسانی . و - بررسی و شناخت نیازهای فوق‌الذکر دیدگ ...

موضوع طرح: -1 تهیه محتوای شناسنامه‌های طرح جامع از اطلاعات موضوعی و نقشه‌ای و شاخصهای موثر جمعیتی، اقتصادی، کالبدی و ... در تهیه طرحهای جامع شهری منعکس در گزارشها و نقشه‌های طرحهای جامع تهیه شده با توجه به جوانب کاربردی این شناسنامه‌ها -2 طراحی قالب ...

از مهمترین مشکلات صنعت زنبورداری عدم دسترسی به ملکه‌های مناسب اصلاح شده می‌باشد. که باید این ملکه‌ها از بین توده زنبورعسل منطقه انتخاب شود که در طی میلیونها سال با شرایط نامساعد منطقه سازش یابد. لذا برای انجام این امر مهم در طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل سه منطقه شمال، مرکزی و غرب کشور در نظر گرفته شده است که براساس مطالعات مقدماتی مرفولوژیکی و بیوشیمیایی مشخص شده‌اند. در هر منطقه طرح در چهار فاز اجرا خواهد شد. در فاز اول از بین کلنی‌های موجود در منطقه با تکمیل پرسشنامه توسط ز ...

استان فارس به عنوان یکی از مهمترین قطبهای کشاورزی کشور، با گسترش صنایع کوچک و بزرگ و رشد 160 درصدی جمعیت آن در سه دهه اخیر، سازمان محیط زیست را بر آن داشت تا تاثیر توسعه استان را بر تخریب منابع آب در دستور کار خود قرار داده و طرح مطالعه جامع آلودگی منابع آب استان فارس را به اجرا گذارد . در اجرای این طرح سعی خواهد شد : - وضعیت کمی منابع آب استان از نظر توزیع مکانی، نوع مصرف و بیلان اجمالی آن تعیین شود . - وضعیت کیفی آب استان از نظر توزیع و تمرکز منابع آلوده کننده کشاورزی، صنعت ...

موضوع این رساله بررسی نقاط ضعف و قوت طرح جامع حمل و نقل وترافیک شهر اهواز بوده که تحلیلی از دیدگاه برنامه ریزی شهری می باشد .نتایج این بررسی نشان می دهد که در طرح جامع شهر اهواز موضوع کاربری اراضی فقط به اصلاح و تعریض شبکه معابر موجود پرداخته ، عدم انطباق پیشنهادات طرح جامع حمل و نقل ترافیک شهر اهواز با طرح جامع شهر، عدم آینده نگری و پیش بینی صحیح جمعیت شهر در سال پایان طرح که پایه و اساس مطالعه مشاور به شمار می رفته است . این طرح را دچار نارسائیها و ضعفهایی کرده در عین اینک ...
نمایه ها:
اهواز | 

اهداف تحقیق با توجه به موضوع رساله، حول پنج محور اساسی طرحهای جامع شهر اصفهان مستقر گردیده است . 1 - بررسی نحوه برخورد طرح اول (طرح ارگانیک)با وضع موجود و مهمترین عناصر کالبدی شهر و تحلیل پیش‌بینی‌های طرح در رابطه با عناصر فوق. 2 - مقایسه و تحلیل سطوح و سرانه کاربریهای شهری، طرح جامع اول در دو مقطع زمانی آغاز و پایان، و در سه سطح محدوده مرکزی، محدوده توسعه و کل شهر اصفهان در طی دوره طرح به منظور تعیین میزان تحقق هر یک از کاربریها. 3 - بررسی نقطه نظرات و نحوه برخورد طرح تجدید ...

طرح جامع نسوز به بررسی ویژگیهای زمین‌شناسی ،اکتشاف و استخراج معادن و کانسارهای مواد نسوز پرداخته و سپس باتوجه به تولید هریک از مواد نسوز و نیاز به این مواد در داخل کشور،پیشنهادهایی را ارائه نموده است . ...

توسعه ناموزون شهرهای کشور در دهه های اخیر زمینه را برای تهیه ی طرح های توسعه ی شهری فراهم کرده است. اما با وجود گذشت چهار دهه از تهیه و اجرای این طرحها در عمل موفقیت چندانی حاصل نشده اتس. به دنبال تغییر و تحولات در اوضاع اجتماعی و اقتصادی از دهه ی 1300 به بعد و دنبال کردن جریان توسعه و فرایند آن بر پایه ی توسعه ی صنعتی و گسترش خدمات، شهرها نیز توسعه ی سریعی را به خود پذیرفتند. نمود مسایل و مشکلات شهری از دهه ی 1340 به بعد در کشور و ناهنجاریهای موجود در نظام شهرنشینی و شهرسازی ...