عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 84

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طرح توسعه حرم مطهر حضرت معصومه از طرفی نیاز زائران این مجموعه را برطرف خواهد کرد و از طرف دیگر به دلیل واقع شدن در مرکز شهر قم و همجواری این مجموعه با مراکز عمده تجاری و فرهنگی شهر کارکرد مرکز شهر قم را پیدا خواهد کرد و نیاز مرکز قم را نیز مرتفع خواهد کرد.بدین ترتیب این مجموعه باید در همپیوندی با مرکز تاریخی شهر و مجموعه میدان مطهری و خیابان امام خمینی که جملگی مرکز اصلی شهر رادر حال حاضر و نیز در توسعه آینده شهر تشکیل می دهند به صورت یک کل واحد روانبخشی و بهسازی و نوسازی شو ...
نمایه ها:
قم | 
مسجد | 

در این مقاله که بر پایه چکیدهء دیدگاه‌های راسل ایکاف استاد علوم سیستم‌ها در دانشگاه پنسیلوانیا و پایه‌گذار فن برنامه‌ریزی تعاملی در مدیریت تدوین شده، تلاش می‌شود که مفهوم توسعه و برنامه‌ریزی در این جهان مدام متحول و مدام بحرانی مورد بررسی قرار گیرد. هدف آن است که مدیریت صنعتی ما با درک جدید از توسعه، نگرش سنتی از توسعه را که شامل زنجیرهء بی‌فرجام جذب ارز، خرید تجهیزات از خارج و نهایتا تولید و باز جذب ارز برای ادامه تولید است را به نقد بکشاند. ما در مسیر این تسلسل به کجا می‌رو ...

یکی از ساختمان‌های ویژه در معماری ما، بارگاه‌های مقدس و آرامگاه امامزادگان است. این نوعِ فضاهای مذهبی، بستر ارتباطات و تعاملات اجتماعی مردم، رویدادها و مراسم گوناگون و فعالیت‌های روزمره مردم هستند. کیفیت این فضاها عامل تعیین کننده‌ای در حضور آنان و رخداد وقایع متنوع و هم‌چنین برقراری این تعاملات می باشد. یکی از این بقاع متبرکه، بارگاه حضرت بی‌بی‌حیات، دختر امام موسی کاظم در روستای بی‌بی‌حیات، در پنجاه کیلومتری شهرستان کرمان است. توسعه این زیارتگاه با رویکرد طراحی فضای اجتماع‌ ...
نمایه ها:

تبصره 76 مصوب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هدف جلب مشارکت بهره برداران در طرحهای توسعه منابع آب و ساخت و ساز شبکه های آبیاری و زهکشی یکی از سیاستهای اقتصادی - اجتماعی دولت جهت استفاده بهینه از منابع طبیعی تجدید شونده است.چون در احداث سازه های فنی، بستر اجتماعی و انسانی طرح بیش از بستر طبیعی با طرح در تعامل است پس شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اهمیت می یابد.مشارکت به معنای برانگیختن حساسیت مردم و در نتیجه افزایش درک و توان کشاورزان از طریق بسیج کل ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
جاده | 
معدن | 
نیشکر | 

توسعه متوازن و پایدار یکی از اساسی ترین اهداف طرح های توسعه می باشد عدم توفیق طرح های توسعه امروزه به امری بدیهی در مسائل مدیریت شهری تبدیل شده ودر رفع معضلات شهرهای متوسط و کوچک ناکام بوده است و موجب مشکلات متعددی در نظام شهری ایران می شود که یکی از راه های رهایی از آن استفاده از رهیافت (CDS)می باشد. در این پژوهش شهر نهبندان بعنوان نمونه ای از شهرهای میانی از جنبه .نظری و عملی، اقتصادی، زیرساختی و مدیریتی با توجه به قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای موجود بر اساس شاخص های پاید ...

در کارخانه سیمان اردبیل از دو روش بارگیری فنه و پاکتی استفاده می‌شود. حدود 30 درصد ظرفیت تحویلی بصورت پاکتی می‌باشد که بدلیل افزایش تقاضا برای سیمان پاکتی همچنین صدور سیمان پاکتی به خارج از کشور، توسعه واحد پاکت پرکنی سمیان امری کاملا ضروری و توجیه پذیر به نظر می‌رسید. لذا در این راستا اجرا، طرح ابتکاری استافده از دستگاه‌های پاکت پرکنی تک شیره ایستاده به مرحله اجرا در آمد که گلیه عملیات طراحی و ساخت آن توسط نیروهای متخصص و متعهد سیمان اردبیل انجام گردید. ...

در جریان برج سازی های ده ساله اخیر تهران ، مسئله ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته ، ضرورت نظارت بر تاثیرات محیطی این گونه ناهاست . با وقفه ای که اکنون در روند شتابان فروش تراکم مازاد و توسعه بناهای مرتفع پیش آمده فرصت مناسبی برای تامل و اندیشه جدی در این زمینه فراهم شده است که می باید از آن سود جست .نکته اساسی این است که صرفنظر از مردود بودن جایگزینی ضوابط مورد نیاز با روش غیر منطقی و غیر اصولی اخذ عوارض تراکم مازاد به نحوی که در ایران اعمال گردیده ، حتی تهیه طرح های توسعه تفض ...

رسیدن به توسعه پایدار جزء استراتژیهای بلند مدت است و باید در شرایطی ایجاد شود که از نظر زیست محیطی همزمان با ادامه فرایند توسعه ، موجب توقف رشد اقتصادی و همچنین استمرار الگوهای قبلی نشود . توسعه پایدار یک امر ضروری است که نیازمند طراحی مدلهای جدید توسعه است . این مطالعه شامل 3 فصل به شرح ذیل می باشد : 1- بررسی ویژگیهای منابع طبیعی و ارزیابی آلودگیها و تخریب این منابع 2- اثرات طرحهای توسعه بر محیط زیست استان و تعیین کمیت و کیفیت آلاینده های خروجی هر یک از منابع آلاینده و پیام ...