عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تامین مالی برای راه‌اندازی و توسعه کسب و کارهای جدید مانند کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMES) که معمولا دارایی‌های کمتری به عنوان تضمین در اختیار دارند یکی از مهم ترین مراحل در ایجاد یک کسب و کار ویا یک فرآیند کارآفرینانه می‌باشد. به همین دلیل بسیاری از دولت ها طرح ها، برنامه ها و قوانین و مقررات مناسبی در جهت تسهیل تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط تدوین و اجرا می-کنند. یکی از استراتژی‌هایی که در سال‌های اخیر، در کشورهای مختلف مورد توجه صاحب نظران و سیاست گذاران برای از ب ...