عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در یک سیستم آموزش هوشمند در بستر الکترونیکی، آنچه دارای اهمیت ویژه است ارائه‌ آموزش‌های مورد نیاز به استفاده‌کنندگان از سیستم و حصول اطمینان از دریافت این آموزش‌ها و ارائه بازخوردهای مناسب به آنها می‌باشد. در این راستا، یکی از مسائل مهم در آموزش الکترونیکی، ارائه درس مطابق با ویژگیهای یادگیری دانشجو است بگونه‌ای که کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری و تسریع در روند آموزش را در پی داشته باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است با استفاده از استانداردهای آموزش الکترونیکی، تئوری‌های آموزشی و ...

پایانه‌های کانتینری دریایی مکان‌هایی هستند که به منظور انتقال کانتینرها بین وسایل نقلیه مختلف از جمله کشتی‎، قطار و کامیون بکار می‎روند. در هر پایانه‌ی کانتینری، محوطه‌ای برای نگهداری موقت کانتینرها مورد استفاده قرار می‌گیرد که انبار کانتینر نامیده می‌شود. بهروری پایانه‌های کانتینری، وابستگی زیادی به کارایی بارگذاری کانتینرها در کشتی‌ها دارد. کارایی بارگذاری کانتینرها، وابسته به چگونگی پشته‌سازی کانتینرها در انبار کانتینر است. این مسئله به مسئله پشته سازی کانتینرها معروف است ...

در این پژوهش طرح ریزی را با اولویت های ناشناخته کاربر و اولویت های جزئی شناخته شده بررسی کرده ایم. بدین منظور از گراف طرح ریزی و جستجوی محلی جهت تولید مجموعه طرح برای کاربر استفاده نموده ایم. همچنین به هنگام عدم وجود اطلاعات درباره اولویت های کاربر از روش های حریصانه و تصادفی و به هنگام موجود بودن دانش جزئی از روش های نمونه گیری و ترکیبی استفاده شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که روش های حریصانه و نمونه گیری، مجموعه طرح ها را با تنوع بیشتری برای کاربر تهیه می کنند. ...