عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بسته نرم‌افزاری TABNET توسط مرحوم دکتر اسدالله‌بیک و آقای مهندس حسین تقی‌پور در شرکت مهندسی مشاور آب خاک ، برای ارزیابی و انتخاب بهینه طرح شبکه‌های آبیاری تهیه شده است . بخشی از تواناییهای این نرم‌افزار عبارتست از: -1 طرح هیدرولیکی کانال در ابعاد مختلف با در نظر گرفتن عواملی نظیر حداقل و حداکثر سرعت مجاز، حداقل و حداکثر عمق خاکبرداری و خاکریزی، نسبت مناسب عرض کف ، به عمق آب ، رقوم سطح آب مورد نیاز در آبگیر مزارع، تغییرات سطح آب در قسمتهای مختلف مسیر کانال و عوامل موثر دیگر، - ...