عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 83

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه از یک روش بهینه سازی برای (1) تعیین شار بهینه گرمکن ها برای ایجاد توزیع شار حرارتی و دمای مطلوب روی سطح طراحی (2) یافتن تعداد و محل بهینه گرمکن هایی با توان یکسان روی قسمتی از مرز بنام سطح گرمکن جهت برقراری توزیع شار حرارتی و دمای مطلوب روی سطح طراحی و (3) تعیین موقعیت بهینه تعداد مشخصی گرمکن روی سطح گرمکن برای ایجاد پروفیل شار حرارتی مطلوب روی سطح طراحی بکار برده شده است. روش تابش خالص برای حل معادلات تابش در کوره های با محیط شفاف استفاده شده است، که در آن ضرا ...

در این پایان‌نامه، به بررسی طراحی و تحلیل فضای ‌کاری ربات کابلی شش درجه آزادی پرداخته می‌شود. با استفاده از ماتریس ژاکوبین و شاخص عدد شرط ماتریس ژاکوبین، حجم فضای‌ کاری ربات در حالیکه تمام کابل‌ها در یک جهت ثابت در حالت کشش باشند تعیین می‌شود. در ادامه، بعضی از جنبه های طراحی بهینه ربات با پرداختن به تغییرات حجم فضای ‌کاری و دقت ربات با استفاده از پیکربندی‌های هندسی مختلف، اندازه‌ها و جهت‌های مختلف صفحه متحرک مورد بررسی و شبیه سازی قرار می‌گیرد و از شاخص شرط عمومی به عنوان یک ...

ترانسفورمرهای قدرت یکی از مهمترین وسایل در سیستمهای قدرت به شمار می آید . طراحی این دستگاه شامل محاسبه شکل و اندازه هسته، سیم پیچها، مخزن و مبدل حرارتی و غیره باید طبق مشخصات مورد نیاز باشد . طراح مجبور به یافتن تعداد زیادی از مقادیر مجهول پارامترها بر اساس مقادیر معلوم و معدودی از خواص مواد اولیه و شمخصه می باشد . با وجود این که طرح نهایی دارای مشخصه های مورد نظر می باشد ولی طرح ممکن است از نظر هزینه و وزن مواد فعال مصرفی و سایر هزینه ها بهینه نباشد. در این طرح، طراحی یک ترا ...

در بحث بهینه سازی ساختار پوسته های استوانه ای حلقه هایی برای تقویت پوسته ها بر روی آن جوشکاری می شوند ؛ در این وضعیت متغیرهای ناشناخته ای وجود خواهد داشت که عبارتند از : ضخامت پوسته و تعداد حلقه های جوشکاری شونده بر روی آن . بررسی اثر قطر پوسته ما را قادر می کند تا ساختار درون پوسته یک تسمه نقاله را درک کنیم . نیروهای (بار) اعمالی بر یک تسمه نقاله به صورت یکنواخت بر روی آن توزیع شده و می توان آن را به دو دسته : زنده و مرده تقسیم کرد . برای ساخت یک تسمه نقاله ، پوسته های استوا ...

در این مقاله روشی برای طراحی بهینه جانمایی و قطر لوله های شبکه های آبرسانی با اطمینان پذیری معلوم ارائه شده است . روش مورد نظر بر اساس مفهوم مهندسی اطمینان پذیری استوار شده است که در آن تعداد مسیرهای مستقل از گره های مخزن به گره های شبکه نمایشگر اطمینان پذیری شبکه فرض می شود . روش مورد نظر روشی تکراری است که با شروع از جانمایی حداکثر شبکه ، در هر تکرار امکان حذف یکی از لوله های شبکه را در تکرار بعد فراهم می کند. ...

در این پروژه یک مبدل تشدید LLC طراحی بهینه و ساخته شده است. مبدل بر اساس تقریب هارمونیک اول تحلیل و با استفاده از مدل بدست آمده طراحی مبدل به شکل یک مسئله بهینه سازی ارائه شده است. سپس پارامتر های طراحی به کمک الگوریتم ژنتیک به صورت بهینه محاسبه شده اند. مسئله بهینه سازی ارائه شده در این پروژه با توجه به نیازمندی های مبدل از جمله ولتاژ و توان نامی خروجی توسعه یافته است. این مدل ریاضی بهینه سازی، پارامترهای بهینه ی یک مبدل تشدید LLC را به صورت توأم باهم تعیین می کند. تابع هدف ...

امروزه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به طور گستردهای مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، انرژی خورشیدی به دلیل مزایای زیادی که دارد از اهمیت ویژ های برخوردار است. از جملهی این مزایا میتوان به دسترسی دائمی، پاک بودن و رایگان بودن آن اشاره کرد. همچنین کشور ما به لحاظ تابش انرژی خورشیدی در موقعیت خوبی قرار گرفته است. این مقاله به مطالعه و طراحی سیستم فتوولتاییک مستقل از شبکه برای تامین بارهای الکتریکی مورد نظر به صورت مجزا از شبکه میپردازد. پروفایل روزانهی مصرف انرژی بار مشخص ...

در این پایان نامه از روش انفجار بزرگ- تراکم بزرگ برای طراحی بهینه قاب های فولادی با اتصالات تیر به ستون نیمه- صلب استفاده شده است. در سال های اخیر روش انفجار بزرگ- تراکم بزرگ (BB-BC) با الهام از نظریه تکامل هستی با نام نظریه انفجار بزرگ- تراکم بزرگ ارائه شده است. الگوریتم ارائه شده در این پژوهش با انتخاب مقاطع مناسب برای اعضا، قاب با هزینه کلی کمینه شامل مجموع هزینه اعضا و اتصالات را به دست می آورد. قیود مقاومتی و تغییر مکانی همراه با قیود هندسی در طی فرآیند طراحی بهینه بر ...

بهینه سازی جعبه دنده ها از گذشته های دور مورد نظر بوده و علی رغم کارهای بسیار زیادی که در این زمینه انجام شده کماکان با توجه به توسعه و بهبود روشهای نوین بهینه سازی موضوع پژوهشی بسیاری از پژوهشگران بوده و آنان از جنبه های متفاوت به بررسی این موضوع با روشهای نوین بهینه سازی پرداخته اند. ولیکن نتایج این تحقیقات تا به حال به صورت کاربردی و نسبتا جامع ارائه نشده و در عمده کارهای گذشته فقط یکی از موضوعات بهینه سازی مورد بررسی قرار گرفته و راهکاری جامع و کاربردی برای انتخاب مشخصات ...