عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 236

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اكوتوريسم يا طبيعت گردي يكي از استفاده هاي جانبي مراتع مي باشد. از يك سو به منظور استفاده از عرصه اي براي طبيعت گردي نياز به تعيين توان آن منطقه براي اين استفاده است. از سوي ديگر توانمدي اكوسيستم مرتع نيز موثر در استفاده از آن براي ساير فعاليتهاست. از اينرو مطالعه همزمان توان طبيعت گردي و توان مرتعي يك اكوسيستم مرتعي اهميت دارد. اين پژوهش به بررسي توان طبيعت گردي و توان مرتعي بخشي از مراتع منطقه طالقان مي پردازد. به منظور تعيين توان طبيعت گردي از روش ارزيابي چند معياره اس ...

گردشگری به عنوان یکی ازسریعترین بخش‌های اقتصادی درحال رشد است. کشورهای پیشرو در این بعد از فعالیت‌های اقتصادی، سالانه سهم عمده‌ای از درآمدهای ناشی از ورود گردشگران را به خود اختصاص می‌دهند. در واقع نه تنها گردشگری بزرگ‌ترین صنعت دنیاست بلکه روز به روز نیز در حال رشد است. علی رغم توانمندی‌های ایران در زمینه گردشگری، متأسفانه تاکنون نتوانسته به جایگاه شایسته‌ای در این صنعت دست یابد. از جمله عواملی که می‌تواند صنعت گردشگری کشور را توسعه و بهبود بخشد، به‌کارگیری ابزارها و پارامتر ...

این پژوهش با هدف سنجش تاثیر طبیعت گردی بر کیفیت زندگی و جهت گیری زندگی سالمندان شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش شبه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده است . جامعه آماری تحقیق سالمندان شهر اصفهان بوده اند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین 14 منطقه شهر اصفهان ابتدا 2 منطقه و از بین این دو منطقه از بین کسانی که دارای کمترین نمره در متغیرهای مورد مطالعه بوده اند 32 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به تصادف در گروههای آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزارهای جمع آو ...

گردشگری بزرگ‌ترین صنعت جهان و یکی از سریع‌ترین بخش‌های اقتصادی در حال رشد می‌باشد. اهمیت این صنعت ناشی از این واقعیت است که به عنوان منبع اصلی ایجاد درآمد، اشتغال، رشد برای بخش خصوصی و توسعه‌های لازم برای بسیاری از کشورهاست.از این رو، افزایش رشد اقتصادی از طریق توسعه صنعت گردشگری به عنوان یک استراتژی مهم توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده است. شهرستان شهرکرد با داشتن جاذبه‌های طبیعی هم‌چون: آبشارها، چشمه‌سارها، تالاب‌ها، رودخانه‌های پرآب، دشت‌های وسیع ...

شهرستان کلیبر با دارا بودن جاذبه های متعدد طبیعی، چون کوه ها، جنگل های حفاظت شده ارسباران، حیات وحش، دره های زیبا ، چشمه های آب معدنی ،آبشارها و رودخانه ها و همچنین با داشتن جاذبه های تاریخی و فرهنگی متنوع مانند قلعه بابک از قابلیت بسیار بالایی در جهت گسترش اکوتوریسم و ژئوتوریسم برخوردار است. توریسم شهرستان بخصوص اکوتوریسم و ژئوتوریسم آن نیازمند شناخت توانمندیها و برنامه ریزی بلند مدت و نگرش واقع بینانه تمامی دستگاه های مرتبط با این صنعت می باشد. این پژوهش با هدف بررسي قابلي ...

طبیعت‌گردی فعالیتی سودآور است که در سال‌های اخیر به خصوص در کشورهای در حال توسعه مورد استقبال قرار گرفته است. با توجه به تقاضا و استقبال روز افزون مردم به تفرجگاه‌ها و مناطق تفریحی، تحلیل‌های اقتصادی و بررسی خواسته‌های مردم برای فرآهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم امری ضروری می‌باشد. در این مطالعه به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) به ارزیابی قابلیت تفرجی حوزه آبخیز حبله-رود پرداخته شده و ارزشگذاری اقتصادی و میزان تمایل به پرداخت بازدید کنن ...

کویرمزینان درجنوب غربی شهرستان سبزوارواقع شده و دارای توانمندیها و پتانسیلهای اکوتوریستی متعدد و متنوعی می باشد. وجود اشکال مورفولوژیکی خاص کویری ، تپه های طلائی ماسه ای ، زمینهای پوشیده شده ازنمک ، شب های پرستاره و الهام بخش ، بامدادان شورانگیزو رویایی ، غروب تماشایی خورشید و دهها چشم اندازطبیعی بدیع و وهم انگیزو منحصربه فرد می تواند این کویررا به عنوان یکی ازقطب های گردشگری درشهرستان سبزوارمطرح نماید. جهت ارزیابی و تحلیل پتانسیلها و تنگناهای توسعه اکوتوریسم در کویر مزینان ...

تحقیق حاضر با هدف شناسایی اثرات اجتماعی ـ فرهنگی طبیعت گردی در منطقه قشم از طریق سنجش نگرش بومیان ساکن قشم نسبت به صنعت طبیعت گردی و سنجش انگیزه ها و میزان رضایت طبیعت گردها از سفر به قشم و بازدید از منطقۀ ژئوپارک قشم و عوامل مؤثر برآن ها اجرا شده است. برای انجام پژوهش حاضر نیز تلفیقی از روش‏های کیفی و کمی مورد استفاده قرار گرفته است. در بخش کیفی، 36 مصاحبه، 18 مصاحبه با ساکنان بومی قشم و 18 مصاحبه با طبیعت گردهایی که از منطقه قشم بازدید کرده بودند انجام شد. داده های کیفی م ...

آموزش وپرورش نهادی است که می توان از طریق آن مفاهیم مربوط به طبیعت گردی وحفظ میراث طبیعی را به مخاطبان ارائه کرد تا با آشنایی آنها با این مفاهیم رفتارمتناسب با حفاظت طبیعت را فرا بگیرند. درکتابهای درسی دوره متوسطه (راهنمایی و دبیرستان) درموردطبیعت وطبیعت گردی (اکوتوریسم) بیشتر روی چه مقوله هایی وچقدرتأکید شده ونگرش دانش آموزان چگونه است؟ پژوهش حاضرازنوع کاربردی وروش تحقیق آن توصیفی-تحلیل محتوا ومیدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات جدول تحلیل محتوا می باشدو از طریق پرسشنام ...