عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 57

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

معلقات سبع یکی از درخشان‌ترین آثار شعری در عصر جاهلی و آینة تمام‌نمای آن عصر است که فرهنگ، آداب و رسوم، زندگی مردم و همچنین موقعیت جغرافیایی و اجتماعی و ادبی آن عصر را نشان می‌دهد. بسیاری از پژوهشگران در زمینه‌های مختلف ادبی بر روی آن کار کرده‌اند؛ چرا که معلقات سبع شناسنامة عصر جاهلی است و درک درست این اشعار و بررسی آن‌ها از جوانب مختلف راهی برای شناخت عصر جاهلی است. وصف طبیعت نیز یکی از موضوعاتی است که شعرای جاهلی در ضمن دیگر اشعارشان، بسیار بدان پرداخته‌اند و به بهترین شکل ...

عالم طبیعت همواره مورد توجه تمدن های بشری بوده و نگاه هر تمدن به طبیعت، انعکاس باورهای آن تمدن در مورد حقایق معنوی وملکوتی است که نسبت به عالم طبیعت داشتند. این امر به نحوی آشکار در آثار بر جای مانده از اقوام و ملل مختلف قابل مشاهده است. درجهان بینی اسلامی هم عالم طبیعت از شأن ویژه ای برخوردار است و درباره ی آن در قرآن کریم وآراء حکما و عرفای مسلمان، حقایقی مطرح شده است. از این رو می توان نحوه ی حضور و نمود عالم طبیعت در هنر اسلامی را با توجه به رویکرد قرآن کریم در ...

نقش تاثیرگذار طبیعت در ارتقای کیفی محیط زندگی، پژوهش درباره آن را، به خصوص در حوزه تعریف و تدوین نسبت معماری با طبیعت، ضروری می سازد. در واقع غایت هر معماری کیفیت بخشی به فضا و ارتقا ظرف زندگی انسان هاست، در حالی که بحران های معاصر در رابطه انسان و طبیعت و به تبع آن کنار گذاردن وجه مقدس طبیعت موجب شده است که بسیاری از طرح های معماری از کیفیتی که به واسطه حضور معنایی و حضور مادی همراه با احترام به طبیعت فراهم می شود، دور بمانند. چنانچه حضور مادی و معنایی طبیعت، به عنوان عاملی ...

رواقیون برای اثبات مبانی و اصول اخلاق خود از از فلسفه، منطق، و طبیعیات استفاده کردند. رواقیون به اخلاق به عنوان علمی تجربی نگاه می کردند، و برای اثبات شیوه های اصولی خود، از تجربه پذیری امور و ار تباط علی و معلولی پدیده ها کمک می گرفتند. این خود یکی از دلایلی است که ثابت می کند رواقیون برای اثبات امور اخلاقی خود به قوانین طیبعی توجه داشتند. متافیزیک رواقیون نیز مانند متافیزیک دیگر مکاتب فلسفی، شبیه مکاتب ارسطویی، افلاطونی به موضوعات اخلاقی شبیه خیر و شر، فضیلت و رذیلت و غیره ...

دراین پژوهش آراء و روشهای تربیتی از دیدگاه فطرت گرایی مطهری و طبیعت گرایی روسو در زمینه پرورش ابعاد جسمانی، عقلانی واخلاقی انسان بااستفاده از روش مطالعه و تحلیل مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته و مشابهت ها و اختلاف نظرهای آن دو متفکر تربیتی در خصوص موضوعات فوق تبیین گردیده است. در خصوص پرورش جسمانی، اعتقاد به پیوستگی جسم و روح و ضرورت پرورش هماهنگ آنها مورد توجه جدی مطهری و روسو می باشد؛ در خصوص پرورش عقل، در دیدگاه آنها عقل به معنی آموختن و فراگیری صرف منظور نظر نیست، بلکه با ا ...

در این رساله به بررسی مفهوم طبیعت در رمان مشهور الوئیز جدید، اثر ژان- ژاک روسو، نویسنده بزرگ قرن هجدهم فرانسه می پردازیم. قبل از انتشار این رمان، فرانسویان علاقه چندانی به طبیعت و گردش در مناظر آن نداشتند و شهر نشینی را ترجیح می دادند. اکثر نویسندگان کلاسیک نیز در محافل ادبی گرد می آمدند و به طبیعت بیرونی و مناظر با شکوهش اهمیت نداده و در آثارشان منحصرا به جنبه های مختلف طبیعت انسان می پرداختند. البته تعدادی از نویسندگان طبیعت را تنها به عنوان پس زمینه ای در داستان هایشان به ...

طبیعت جزء جدا ناشدنی انسان یا به تعبیر مناسب تر،انسان جزیی از طبیعت است.مطابق کلام وحی،عناصر طبیعت،از آیات و نشانه های خداست که با تفکّر در آن ها،می توان به معرفت الهی رسید.بسیاری از شاعران،ضمن توجه به این نکته،طبیعت را دست مایه ی شعر خود ساخته اند و توجه مخاطب را به این موضوع جلب کرده اند. مولانا به عنوان یکی از بزرگ ترین عرفا و اندیشمندان عالم اسلام و ادب فارسی نیز به طبیعت توجه بسیار دارد؛به گونه ای که اگر وی را شاعر طبیعت بدانیم،اغراق نکرده ایم.در این پژوهش برای شناخت ج ...

عمل انسان با او پیوندی ناگسستنی دارد و انسان در زندگی دنیا و آخرت، در گرو عمل خویش است. بر اساس مکتب الهی اسلام، اعمال شایسته و ناشایست انسان، در زندگی دنیوی او نیز تأثیر می گذارد. مکاتب مادی از فهم و درک این اندیشه بلند عاجز هستند و به نفی آن می پردازند. در فرایند تأثیر گذاری اعمال انسان بر زندگی دنیوی او، جهان طبیعت نقش برجسته ای را ایفا می کند و در مقابل اعمال شایسته انسان، بازتاب خوشایند و در مقابل اعمال ناشایست انسان، بازتاب ناگواری را از خود بر جای می گذارد. هر اتفاقی ک ...

طبیعت همواره میدان طبع آزمایی صاحبان ذوق و اندیشه بوده است تا آنجا که بسیاری از شاعران و نویسندگان طبیعت را مقابل شهرنشینی و مدرنیته میدانند و براین باورند که صفا و صمیمیت روستا و طبیعت جای تفکر و تدبر بسیار دارد ،روح احساسی وغلیان عواطف رمانتیکی انسان ناخودآگاه اورا تا عمق پاکی واحساس پنهان طبیعت می کشاند و در این رهگذار فطرت وسرشت طبیعی انسان به اصل خود که همانا عرصه‌ی طبیعت است می پیوندد و آنجا که ذوقی درمیان باشدبه مدح این منبع سرشارطبیعت می پردازد، در زبان فارسی از شاعرا ...