عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مشکلات چشمگیر طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری وزارت نیرو در شش بند زیر خلاصه می‌شود: 1 - دستمزدهای تعیین شده براساس طرح کارگری جاری پاسخگوی نیازهای مادی کارگران در شرایط خاص اقتصادی جامعه (شرایط تورمی) می‌باشد. 2 - در آئین نامه اجرائی و جدول تدوین شرایط احراز رشته‌های شغلی بخش‌های فنی و غیر فنی طرح جاری نواقص چشمگیر و ابهامات فراوانی بچشم می‌خورد به طوریکه اعمال سلیقه‌های شخصی را اشاعه می‌دهد. 3 - رشته‌های شغلی طرح کارگری جاری متناسب با تکنولوژی پیشرفته، گستردگی و تنوع مشاغل نیروگ ...

چکیده ندارد.
نمایه ها: