عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بافت‌ها به ویژگی‌های بصری پوسته‌ی یک شیء اشاره دارند که از طریق آن‌ها می توان نوع یک شیء و خواص آن را تعیین کرد. در نتیجه، بافت‌ها مولفه‌های مهمی از جهان هستند. به همین دلیل در بینایی کامپیوتر حوزه‌ای به نام تحلیل بافت مطرح شده است. در این حوزه به بررسی بافت در زمینه‌های مختلف طبقه‌بندی، قطعه‌بندی، سنتز و شکل از بافت پرداخته می شود. طبقه‌بندی بافت یکی از زمینه‌های حائز اهمیت در حوزه‌ی تحلیل بافت است که هدف آن تخصیص یک تصویر نمونه‌ی ناشناخته به یکی از کلاس‌های بافت شناخته شده ...

تکنیک‌های آنالیز بافت همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است و مطالعات فراوانی در جهت به کارگیری آنها صورت گرفته و راهکارهای متعددی ارائه شده است. در بسیاری از روش‌های آنالیز، بافت را سیگنال ایستان فرض می‌کنند که در حالت کلی فرض درستی نیست. ایستان دوری بودن، فرضی نزدیک‌تر به واقعیت است. این مفهوم ما را به سوی استفاده از تابع همبستگی طیفی SCF رهنمون می‌سازد که توصیف آماری مرتبه دومی در فضای فرکانسی سیگنال‌ها فراهم می‌کند. در روش پیشنهادی، دو سیگنال یک بعدی از هر تصویر با جاروی سط ...

چکیده ندارد.