عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طبقه‌بندی پوشش اراضی شهری همیشه به علت قابلیت برقراری ارتباط عناصر انسانی با محیط‌های فیزیکی و استفاده در مدیریت بهتر منابع دارای اهمیت بوده و هست. نیاز به دانش به‌روز، صحیح و دارای جزئیات از اطلاعات پوشش اراضی شهری حاصل از داده‌های سنجش از دور به طور فزاینده‌ای در میان بسیاری از جوامع احساس می‌شود. با پیشرفت‌های اخیر در داده، فن‌آوری، و نظریه‌های سنجش از دور، ضرورت این امر بیشتر نیز می‌شود. پیشرفت سنجنده‌های جدید، پتانسیل بالایی برای طبقه‌بندی شهری را نشان می‌دهد. با این وجو ...

طبقه بندی تصاویر سنجش از دور یکی از مهمترین پیش پردازش ها در تشخیص اتوماتیک پوشش زمین می باشد. علاوه بر این، کاربردهایی همچون نقشه نگاری، هواشناسی، شناسایی اهداف، پیمایش محیطی نیاز به طبقه بندی تصاویر ماهواره ای دارند. روش های طبقه بندی باناظر و بدون ناظر هر دو برای تصاویر سنجش از دور مورد استفاده قرار می گیرند؛ اما روش های طبقه بندی بدون ناظر به دلیل عدم نیاز به داده های آموزش بر روش های باناظر برتری دارند. از سوی دیگر، به دلیل این که تصاویر سنجش از دور در باندهای طیفی متفاو ...

با توجه به اینکه شهرنشینی فرآیند اجتناب ناپذیری است، می توان با برنامه ریزی کاربری اراضی شهری و آمایش سرزمین، رشد شهری را در مناسب ترین جهت هدایت کرد.. همچنین سطوح نفوذ ناپذیر از شاخص های شهری شدن هستند. این سطوح تاثیرات زیادی بر اکولوژی شهری از جمله : ایجاد جزیره گرمای شهری، محدودیت در تصفیه و نفوذ آب در خاک، افزایش رواناب های آلوده و افزایش فرسایش در پایین دست حوزه آبخیز را به دنبال دارند. داده های سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در شناسایی و آنالیز تغییرات کاربری و ...

امروزه برآورد میزان تغییرات نواحی نیمه‌ شهری مانند زمین‌های کشاورزی و زمین‌های زیر کشت، چنان اهمیتی دارد که امر برنامه ریزی و مدیریت آنها به عنوان یک ضرورت برای همه کشورها تلقی می‌شود، لذا در این راستا علوم سنجش از دور جهت رسیدن به این مهم، گام‌های مطلوبی را برداشته‌اند. برای کشف تغییرات روشهای گوناگونی در فتوگرامتری وسنجش از دور وجود دارد و شاید بتوان گفت که هیچکدام بصورت مطلق در تمام وجوه بهینه نمی‌باشند. انتخاب نوع روش، کار چندان ساده ای نیست و وابسته به کاربرد، تعداد و ت ...

بافت‌ها به ویژگی‌های بصری پوسته‌ی یک شیء اشاره دارند که از طریق آن‌ها می توان نوع یک شیء و خواص آن را تعیین کرد. در نتیجه، بافت‌ها مولفه‌های مهمی از جهان هستند. به همین دلیل در بینایی کامپیوتر حوزه‌ای به نام تحلیل بافت مطرح شده است. در این حوزه به بررسی بافت در زمینه‌های مختلف طبقه‌بندی، قطعه‌بندی، سنتز و شکل از بافت پرداخته می شود. طبقه‌بندی بافت یکی از زمینه‌های حائز اهمیت در حوزه‌ی تحلیل بافت است که هدف آن تخصیص یک تصویر نمونه‌ی ناشناخته به یکی از کلاس‌های بافت شناخته شده ...

غنای طیفی تصاویر ابرطیفی به اندازه‌ای بالاست که آن‌ها را برای بسیاری از کاربردها مناسب می‌نماید. استفاده از این استعداد نهفته البته با چالش‌هایی نیز همراه می‌باشد. در زمینه‌ی طبقه‌بندی نظارت شده یکی از این چالش‌ها نیاز به تعداد نمونه‌های آموزشی بیشتر است. در طبقه بندی این مساله تحت عنوان پدیده‌ی هاف شناخته می‌شود. کارایی طبقه‌بندی‌کننده‌های متداول که ذاتاً برای پردازش تصاویر چند طیفی توسعه داده شده‌اند، هنگام اعمال بر روی تصاویر ابرطیفی بسیار پایین می‌آید. استفاده از روش‌های ...

استفاده از سنجش از دور برای کاربردهای کشاورزی یکی از عمده‌ترین زمینه‌های کاربردی تکنیک‌های سنجش از دور می‌باشد. در این میان طیف‌سنجییکی از روش‌های مورد استفاده برای دریافت اطلاعات علمی و عملی، با استفاده از برهم‌کنش انرژی الکترومغناطیس و ماده مورد طیف‌سنجیاست. بر همین اساس، یکی از روش‌های اصلی و متداول تشخیص و تمییز مواد مختلف، تحلیل طیف بازتابی آن‌ها است. تهیه‌ی اطلاعات مربوط به سطح زیر کشت گندم و جو و میزان محصول آن‌ها، تأمین‌کننده‌ی مدیریت موفق و پایدار در سیاست‌گذاری‌های ...

انعطاف پذیری و قابلیت‌های بالای روش‌های طبقه‌بندی باعث شده است تا بعنوان یکی از مهمترین روش‌های استخراج اطلاعات از تصاویر ماهواره‌ای، در تولید انواع اطلاعات مکانی مورد استفاده قرار گیرند. طبقه‌بندی تصاویر یک فرایند تصمیم‌گیری است که در آن به دنبال تشخیص کلاسی هستیم که پیکسل مورد نظر را با حداکثر اطمینان به آن نسبت دهیم. روش‌ بیشترین شباهت به علت سادگی الگوریتم، هزینه محاسباتی کم و اعتمادپذیری بالا از کاربردی‌ترین روش‌های طبقه‌بندی است. در این روش به علت همپوشانی طیفی ممکن است ...

بافت را می‌توان به صورت یک تابع از تغییرات مکانی شدت روشنایی پیکسل‌ها تعریف نمود. بافت، اندازه‌ گیری میزان تغییرات هر سطح است که خصوصیاتی مانند همواری، نرمی، زبری، منظم بودن هر سطح جهت و تفاوت‌های منظم را اندازه گیری می‌کند. تشخیص بافت برای انسان کار ساده و آسانی است اما در سیستم بینایی ماشین و پردازش تصویر پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. روش‌های شناسایی بافت‌وکلاس‌بندی آن‌ها، موضوع تحقیق بسیاری از محققین بوده است. اکثر سیستم‌های طراحی شده بر اساس ساختار تصاویر با پیکسل مربعی اس ...