عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 45

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انقلاب‌های اجتماعی، دارای تاثیرات گوناگونی بر روی ساختار سیاسی-اجتماعی جوامع می‌باشند که این تاثیرات در بسیاری از وجوه، من جمله بحث ساختار طبقاتی و رابطه دولت و طبقات احتماعی، بارزتر و نمایان-تر است چرا که اساسا نابرابری‌ها و ترکیب طبقاتی نیروی کار و نیز میزان دسترسی طبقات گوناگون به مناصب اداری و تاثیر‌گذاری بر روی تصمیمات دولت، از پارامترهای اساسی در ارزیابی شکست یا موفقیت یک انقلاب در نیل به خواسته‌هایش می باشند. ما در این تحقیق درصدد بودیم که تاثیرات انقلاب اسلامی 1357 ر ...

مسائل اجتماعی، پدیده های نامطلوبی هستند، که بخش عمده ای از افراد جامعه را درگیر ساخته و به عنوان خطری جدّی برای راه و رسم زندگی و عامل تهدید کننده ی ارزش ها و هنجارهای جامعه، و مانعی در مسیر تحوّلات اجتماعی و پیشرفت و ارتقای جامعه محسوب می شوند. اندیشه در باب مسائل اجتماعی، در طول تاریخ ادبیات فارسی رواج داشته و شعر فارسی، مشحون از این گونه مسائل است. موضوع اصلی این رساله، بررسی و تطبیق اندیشه های اجتماعی ناصر خسرو و پروین اعتصامی است و هدف از این تحقیق، ارائه ی مهم ترین اندی ...

از آنجا که کتاب « کلیله و دمنه » به قلم نصر الله منشی و « مرزبان نامه » اثر سعد الدّین وراوینی، از امّهات کتب فارسی و به عنوان کتابهای خرد ، دانش ، پادشاهی و مملکتداری ، تجربه و سیاست می باشند و راه و روش چگونه زندگی کردن صحیح را به انسانها می آموزند، از دیرباز تا کنون مورد استفاده ومطالعهء همگی اقشار اجتماعی و سیاسی بوده اند و به خاطر اهمیّت محتوا و نثر مرغوبشان، به چند زبان گوناگون ترجمه شده اند، بنابراین بررسی نکات ارزشمند این دو کتاب ، ضروری به نظرمی رسد. ازجمله مطالب قاب ...

براساس ساختار کلی جوامع اجتماعی ایران کهن، جامعه شناسی طبقات مختلف در این ساختار به شیوه های مختلفی تبیین گردیده که نمونه زیبای آن در مرصاد العباد_ به عنوان اثری عرفانی اجتماعی در باب پنجم_ به خوبی نمایان است. این ساختار که برگرفته از اندیشه ها و عقاید مولف در باب پنجم کتاب است به دو روش مطرح گردیده که جنبه نخست آن بر پایه هدایت تشریعی طبقات اجتماعی بی هیچ انحصار یا استثناء خاصی بوده است. در جنبه دوم آن طبقات مختلف جامعه بر اساس واقعیتهای اجتماعی مطابق با قرون ششم و هفتم_ مقا ...

آثار ادبی همان‌گونه که بر جامعه‌ی پیرامونی خود تأثیر می‌گذارند، از فضای حاکم بر جامعه‌ی خود نیز تأثیر‌پذیر‌ند؛ بدین ترتیب می‌توان گفت که این آثار از زاویه‌ی دانش جامعه‌شناسی نیز قابل بررسی هستند. یکی از مفاهیم این دانش، طبقات اجتماعی و نابرابری‌های برخاسته از آن است. طبقات اجتماعی به گروه‌هایی اطلاق می‌شوند که به جهت وجود برخی شباهت‌ها و هم‌گونی‌ها در حوزه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و .. می‌توانند در یک طبقه جای گرفته، دارای ویژگی‌ها و سبک زندگی مشابهی نیز باشند؛ هر ...

نظریه اجتماعی بازتاب و مطالعات فرهنگی در دهه های اخیر به ما آموخته اند که چه پیوند عمیقی میان ساختار پوشاک و وجود نمادین آن با وضعیت اجتماعی مردم جامعه وجود دارد. با الهام از این پیوند پژوهش حاضر به پاسخ از این سوال که؛چه رابطه ای میان تمایز پوشاک طبقات مختلف اجتماعی با جایگاه این اقشار در دوره قاجار به چشم می خورد؟انجام شد. نوع تحقیق بنیادی بوده و در میان دسته بندی رویکرد های پژوهشی از مجموع پژوهشهای توصیفی تحلیلی محسوب می شود و با روش تحلیل کیفی نمونه های بصری انجام شد.در ب ...

فرزندان فرهنگیان بیشترین سهم از مدارس شاهد را به خود اختصاص داده‌اند و کمترین درصد مربوط به فرزندان اساتید ، پزشکان و بازاریان می‌باشد.از مجموع بررسیها مشخص شد که میزان استفاده طبقات اجتماعی از امکانات آموزشی مدارس شاهد از مدرسه‌ای به مدرسه‌ای دیگر و از شهری به شهر دیگر فرق می‌کند.همچنین رعایت دقیق دستورالعملهای ثبت‌نام ، استفاده از کادر مجرب و مذهبی و اجرایی عدالت در بهبود وضعیت آموزش و پرورش مدارس شاهد موثر می‌باشد. ...

در اوستا جامعۀ ایرانی به سه طبقۀ روحانی، جنگاور و کشاورز تقسیم شده است. ساسانیان نیز تشکیلات جامعۀ خویش را مبتنی بر اوستا طبقه بندی کردند، با این تفاوت که طبقۀ جدیدی به نام دبیران به این تشکیلات اضافه شد که در مرتبۀ سوم و قبل از کشاورزان قرار گرفت. در پادشاهی ساسانی که توسط اردشیر بابکان پی ریزی شد و به مدت چهار قرن و نیم دوام یافت، شرایط زندگانی عمومی و اداری کشور دستخوش تغیرات مختلف شد، اما کلیت و اصول اجتماعی به همان گونه که مؤسس سلسله پی افکنده بود، پا به کمال رسانید و تا ...

این رساله عهده‌دار بررسی توصیفی تحرک اجتماعی در شهر کرمانشاه می‌باشد. و منظور از تحرک ، تحرک بین نسلی می‌باشد که اطلاعات مربوط به آن با استفاده از یک نمونهء 308 نفری، به روش سهمیه‌ای، جمع‌آوری شده است . شاخص تحرک ، متفاوت بودن رتبهء پایگاه اجتماعی پدر و فرزند می‌باشد. با این شاخص ، 40 درصد اعضای جامعهء نمونه، تحرک صعودی داشته، 20 درصد در جریان تحرک نزولی واقع شده و 40 درصد بقیه نیز تحرک نداشته‌اند. و اگر تحرک مطلق را در برابر عدم تحرک قرار دهیم، باید بگوییم 60 درصد اعضای جامع ...