عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چیستی ضمیر ناخودآگاه و جایگاه و چگونگی عملکرد آن در زندگی انسان، بحثی پیچیده و مبهم است؛ اما با اعتقاد به اینکه هر چیز ناشناس و غیرطبیعی در رفتار مختص این قسمت از ذهن است، ناآگاهانه بر این باوریم که ناخودآگاه را می‏دانیم. به بیان دیگر ناخودآگاه را همه‏ی آنچیزی می‏دانیم که نمی‏دانیم و به فکر انکار اصل بحث ناخودآگاه و رد نظریات یونگ و فروید نیستیم، چراکه اعتقاد داریم ناشناخته‏ها همیشه وجود دارند و این ما نیستیم که درباره‏ی آنها تصمیم می‏گیریم. این موضوع وقتی بغرنج می‏شود که بحث ...

رساله حاضر «نفس» در اندیشه دکارت را مورد بحث قرار داده و با بررسی مبانی اندیشه او که در اوّلین گام در اثبات وجود نفس بر اصل «می اندیشم پس هستم» استوار است، به تبیین دیدگاه دکارت از ماهیت نفس و قلمرو آن می پردازد. از سوی دیگر نظر فروید به عنوان یک روان‎کاو درباره روان را مورد بررسی قرار می‎دهد و با تبیین ساحت‎های مختلف روان در فروید، به این نتیجه می رسد که نفس در فلسفه دکارت صرفاً به قلمرو ضمیر خودآگاه در روان‎کاوی فروید محدود می‎گردد و ساحت های دیگری روان یعنی ضمیر نیمه خودآگ ...

نویسندگان بسیاری در عرصه داستان نویسی امروز ایران قلم می زنند و با برگزیدن سبکهای نگارشی متنوع می کوشند تا خود را از دیگران متمایز سازند. و مسائل اجتماعی امروز مضمونهای جدیدی را پیش روی نویسندگان قرار داده است و آنان برای آنکه از عهده پرداخت این مضامین برآیند در پی دستیابی به زبان غنی تر و صناعتهای کارآمدتر هستند و همین امر ادبیات داستانی امروز را واجد خصلتی جستجو گرانه کرده است. به دلیل همین خصلت، ادبیات داستانی معاصر نیاز به نقد وبررسی همه جانبه دارد. موضوع تحقیق: حاضر ...

این رساله به بررسی چگونگی رویارویی با محرومیت عاطفی از دیدگاه قرآن پرداخته است. در ابتدا به بررسی واژه های محرومیت و عاطفه در قرآن پرداخته شده، سپس عوامل و آثار محرومیت عاطفی با توجه به آراءروان شناسان بررسی گردیده است، پس از آن به ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از محرومیت عاطفی پرداخته و در این راستا 52 آیه از قرآن کریم به عنوان راهکار ارائه گردیده، تفسیر هر کدام از آیات نیز در چندین کتب تفسیری مورد بررسی قرار گرفته، همچنین آراء روان شناسان نیز ضمیمه آن شده و بررسی تطبیقی بین ...

فرا واقعگرایی یا سورئالیسم یکی از جنبش های قرن بیستم به شمار می رود که در هنر و ادبیات تحولی بزرگ بوجود آورد. این جنبش که محصول تغییرات بعد از جنگ جهانی اول می باشد زمانی رخ داد که نظریه های فروید ،روانشناس اتریشی ،درباره ی ضمیر ناخودآگاه ,رویا و واپس زدگی ،فرهیختگان اروپا را به خود مشغول کرده بود ،سورئالیسم اساس پیدایش خود را بر پایه ی نظریات فروید در خصوص ضمیر ناخودآگاه استوار ساخت.سورئالیست ها بر این باور بودند که بسیاری از تصورات و تخیلات و اندیشه های آدمی هست که انسان بر ...