عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

داده پیام الکترونیکی که مجموعه ایی از اطلاعات و مفاهیم تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره و پردازش شده با وسایل الکترونیکی و فن آوری های نوین است اگر حاوی حقوق مالکیت فکری و صنعتی باشد، از حمایت قانونگذار برخوردار می گردد . در رأس این داده ها حقوق مولف ، علائم تجاری ، نام های دامنه ، حریم خصوصی اطلاعاتی یا داده های شخصی حساس قرار دارد با نقض ، نفوذ ، تغییر، انتشار و انتقال توسط ویروس های رایانه ایی، تکثیر و کپی رایت مورد تعدی قرار می گیرد. مسئولیت مدنی ناشی از تعدی به داده پیام ...

امروزه یکی از مهمترین مباحث حقوق قرارداد ها ،بحث پیرامون تعهد به اطلاع رسانی پیش قراردادی و ضمانت اجراهای ناشی از نقض آن است. مسوولیت پیش قراردادی در جریان مذاکرات مقدماتی محقق می شود و به گفتگو هایی اطلاق می شود که طرفین با امید بستن قرارداد، در راستای تعیین حدود وشرایط عقد به آن می پردازند.در این رابطه آنچه مطرح است،نخست مبنا وماهیت مسوولیت پیش قراردادی و درثانی ضمانت اجرای نقض قواعد حاکم بر مذاکرات پیش قراردادی می باشد.در رابطه با مبنای تعهد به اطلاع رسانی پیش قراردادی،اصل ...

چکیده شروطی که در ضمن عقد قرار داده می‌شوند باید ویژگی‌هایی مانند منفعت عقلایی، مجهول نبودن و... را داشته باشند. این ویژگیها در رابطه با شروط ضمن عقد نکاح هم باید رعایت شود. صحّت برخی از شروطی که در ضمن عقد نکاح قرار می‌گیرند اتّفاقی است اما نسبت به برخی دیگر در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال شرط انتخاب محل سکونت به نفع زوجه و شرط عدم ازدواج مجدد اختلافی هستند. در صورت تخلّف از هیچ یک از شروطی که در ضمن عقد نکاح قرار می‌گیرد مشروط‌له حق فسخ عقد را ندارد بجز د ...

بیمه از جمله قراردادهایی است که اصل «حسن نیت» در آن جاری است. این اصل منشأ تعهدات و تکالیفی در حوزه قراردادهای بیمه است که تعهد به اطلاع رسانی را می‌توان از جمله مهم‌ترین آنها به شمار آورد و اصل حسن نیت نیز اصلی لاینفک از قراردادهاست. اکثر کشورها مبنای اصلی قرارداد بیمه را حسن نیت دانسته‌اند. حسن‌نیت از اصول شناخته شده حقوق قراردادها در عرصه حقوق داخلی و بین‌المللی می‌باشد و تمام قراردادها و روابط بایستی بر این اصل استوار باشند. در قراردادهای بیمه حسن‌نیت جایگاهی ملموس‌تر در ...