عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آنچه بین فقها به عنوان کفویت در نکاح مطرح است غالباً معنای اصطلاحی و شرعی کفویت است. لذا هدف از تببین این پژوهش، پرداختن به معنای عرفی کفویت علاوه بر معنای شرعی آن در نکاح است. یکی دیگر از اهداف این پژوهش، پرداختن به ضمانت اجرای این دو کفویت است. فقها اگرچه با استناد به روایات به ذکر خصوصیات زوج مناسب پرداخته اند، امّا صراحتا نامی از کفویت عرفی به میان نیاورده اند و غالبا به کفویت در همان معنای شرعی آن بسنده نموده اند. در این پایان نامه از آیات قرآن کریم و منابع روایی، فقهی ...

ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی در واقع پشتوانه اجرای تعهدات قراردادی هستند. از انواع واکنش ها در مقابل نقض عهد قراردادی می توان به الزام به اجرای عین تعهد، مطالبه خسارت، حق فسخ، شرط فاسخ، حق حبس، شرط تسهیل دیون و حق تقلیل ثمن اشاره نمود. الزام به اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مطالبه خسارت در حقوق انگلستان نسبت به سایر ضمانت های اجرایی در اولویت قراردارند. در این مطالعه با بررسی شرایط، اهداف، میزان کارایی و نتایج این روش ها خواهیم دید که رویکرد هر دو نظام تا حدودی افراطی و ن ...

ضمانت اجرای سنتی شرط ضمن عقد در فقه و قانون مدنی ایران، ابتدا الزام مشروط علیه و سپس حق فسخ عقد مشروط است. انحصار ضمانت اجرای شرط در موارد فوق علاوه بر این‌که موجب تزلزل رابطه قراردادی است، در بسیاری موارد نیز مخالف مقتضای عدالت میباشد. عدالت، به مثابه قاعده فقهی، قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و قاعده لاضرر تمهید ضمانت اجرایی عادلانه‌تر را ایجاب می‌نماید. مطالبه بهای شرط راهکاری عادلانه و شناخته شده است که هدف مورد نظر را تأمین می‌نماید. بر اساس نظریه «مطالبه بهای شرط» ...

از گذشته تا کنون، قراردادها چه در اسناد بین المللی و چه در سطح داخلی از مهم ترین اعمال تجاری به حساب می آمده است. داعی اصلی یک طرف قرارداد از ایجاد رابطه حقوقی، علی الاصول، منتفع شدن از آثار الزام آور تعهدی (در معنای عام) بود، که طرف مقابل به عهده می گرفت. این تعهدات متقابل، از چنان پیوستگی ای برخوردار اند که عدم ایفای یکی از آنها به هر دلیل، متضمن ضمانت اجراهایی برای حمایت از طرف دیگر قرارداد باشد. در روزگاران گذشته در سطح داخلی برای جلوگیری از ضرر ناروای یکی از دو طرف عقد ی ...

داده پیام الکترونیکی که مجموعه ایی از اطلاعات و مفاهیم تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره و پردازش شده با وسایل الکترونیکی و فن آوری های نوین است اگر حاوی حقوق مالکیت فکری و صنعتی باشد، از حمایت قانونگذار برخوردار می گردد . در رأس این داده ها حقوق مولف ، علائم تجاری ، نام های دامنه ، حریم خصوصی اطلاعاتی یا داده های شخصی حساس قرار دارد با نقض ، نفوذ ، تغییر، انتشار و انتقال توسط ویروس های رایانه ایی، تکثیر و کپی رایت مورد تعدی قرار می گیرد. مسئولیت مدنی ناشی از تعدی به داده پیام ...

ضمان حسن اجرای قرارداد، تضمینی است که به منظور جلوگیری از عهدشکنی و برای اجرای تعهدات متعهد به نحو مطلوب و منطبق با شرایط قرارداد و جبران خسارت کارفرما، دریافت می شود.ضمان حسن اجرای قرارداد در قانون انگلستان با نام Performance guarantee و Surety bond شهرت یافته است و در قانون این کشور کاملاً شناخته شده و دارای احکام خاص خود می باشد.در مورد ماهیت ضمان حسن اجرای قرارداد نظریات مختلفی من جمله «برطبق اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی و توثیق دین به وسیله شرط نتیجه معلق» ار ...

اصل نسبی بودن قراردادها یکی از اصول مسلّم در حوزه حقوق قراردادهاست که در تمام نظامهای حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران و کامن‌لو پذیرفته شده است. این اصل بدین معناست که حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد فقط متوجه طرفین آن می‌شود و هیچگونه حق و تکلیفی برای اشخاص ثالث به بار نمی‌آورد. لیکن با گذشت زمان و تحول جوامع بشری و به تبع آن به وجود آمدن نهادهای حقوقی جدید همچون نهاد حقوقی بیمه نیاز به تعدیل این اصل بیشتر از گذشته احساس شد. به همین دلیل در عرصه علم حقوق استثنائاتی بر این اصل و ...

شرط عدم ازدواج مجدد زوج یکی از شرایطی است که زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح شرط کند، زوجه می تواند شرط کند در صورت تخلّف زوج از این شرط از حقوقی برخوردار شود. فقها و حقوق دانان در خصوص صحت و یا عدم صحت چنین شرطی اختلاف نظر دارند. با بررسی کتب فقهی و قانونی مشخص شد برخی این شرط را باطل و مبطل عقد نکاح می دانند و برخی تنها شرط را باطل می دانند ولی نکاح را صحیح می دانند و عده ای این شرط را صحیح می دانند. با توجه به روایاتی که دلالت برصحت شرط عدم ازدواج مجدد دارد، و نیز منافات ندا ...

با توجه به اینکه قراردادها توافقات ارادی اشخاص در امور مالی و غیر مالی است، لذا مقنّن به لحاظ حمایت از متعاقدین در قراردادها، اصل را بر صحت و اجرای آن دانسته است. اشخاصی می‌توانسته مبادرت به انعقاد قرارداد و عقد نمایند که علاوه بر اهلیّت عام برای اجرای قراردادها، اهلیّت خاص ناشی از طبیعت قرارداد یا مورد معامله را داشته باشند به عبارتی باید بین متعّهد با موضوع تعهّد یک نوع ملازمه و ارتباط و پیوستگی باشد، چرا که متعهّد عهده دار ایفای تعهّد بوده و اصل بر اجرای تعهّد توسط خود متع ...