عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 424

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ضمانت اجرا – بزهکاری – طفل – قانون ...

جامعه بین المللی جامعه ای متشکل از دولت های برخوردار از حاکمیت های ملی است که ساختار نظم حقوقی معاصر بر آن مبتنی است. فقدان یک مرجع قانونگذاری بین المللی با صلاحیت های وضع و تصویب قوانین جهانی و نبود یک نهاد قضایی مناسب در جهت تضمین اجرایی شدن قواعد بین الملل، باعث تردید در وجود ضمانت اجرا در جامعه بین المللی شده است.لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از اول ژوئیه 2002 تحولی در خصوص ضمانت اجرا در حقوق بین الملل بوجود آورده است. از آنجایی که دیوان کیفری بین المللی ...

جامعه جهانی از دیرباز توجه خودرا به رعایت حقوق بشر چه در زمان صلح و چه در هنگام جنگ معطوف نموده و اقدامات و تدابیر مختلفی را برای حفظ و صیانت از این حقوق در نظر گرفته است.جنگ جهانی و منازعات بین المللی وداخلی که توام با نقض شدید وفاحش حقوق بشر بوده اندضرورت ایجاد یک نهاد کیفری بی المللی را ایجاب می کردو تشکیل دادگاه کیفری بی المللی پاسخی به این نیاز مهم و ضروری برای جامعه جهانی تلقی می شودآنکه مسلم است اینکه نقض حقوق بشروحقوق بشر دوستانه چنانچه عنوان مجرمانه پیدا کند (به نحوی ...
نمایه ها:

حقوق محیط زیست را مجموعه مقررات الزام آوری دانست که روابط دولتها و سازمانهای بین الملل را در زمینه پدیده های مربوط به محیط زیست منظم می‌کند حقوق محیط زیست از همان ابتدای تولد در خانواده حقوق بین‌الملل رشد و نمو پیدا کرد بطوریکه امروزه در حقوق بین‌الملل محیط زیست از شاخه‌های مهم حقوق بین‌الملل بشمار می‌رود همچنین حقوق محیط زیست از رشته‌های حقوق عمومی می‌باشد، کنفرانس استکهلم در سال 1972 نقطه عطفی در زمینه محیط زیست بوده در واقع از این سال حقوق محیط زیست موجودیت خود را رسما اعل ...

مهمترین موضوع در روابط تجاری و قراردادها، ضمانت اجرای آنهاست. در قراردادهای بین المللی که به علت عدم آگاهی طرفین به مسایل حقوقی کشور طرف مقابل، از یکسو و لزوم در انجام قرارداد و بعد مسافت از سوی دیگر، وجود یک ضمانت اجرا دقیق و اطمینان بخش ضروری است، ضمانت نامه های بانکی ابرازی کارآمد به حساب می آید. هدف از ضمانت نامه، تامین اطمینان برای متعهد در انجام قراداد بوده که در عین حال سرعت انجام آنرا از بین نبرد و موضوع آن پرداخت مبلغ معینی وجه نقد در مدت اعتبار آن است که به صرف اعلا ...

عنوان تحقیق« شناخت ماهیت، شرایط، آثار و ضمانت اجرای آرای کیفری » می باشد. هدف این تحقیق آن است که ماهیت، شرایط، آثار و ضمانت اجرایی که آرای کیفری در دادرسی های کیفری و در هنگام صدور رأی دارند، تبیین و بررسی شود. تحقیق حاضر در 4 فصل مجزا تدوین گردیده است که فصل اول به تعاریف و کلیات شناخت ماهیت حقوقی رأی اختصاص یافته و فصل دوم شرایط آرای کیفری توضیح داده شده است. در فصل سوم احکام و آثار مربوط به آرای کیفری بررسی شده و در فصل چهارم که به صورت سه بخش تنظیم گردیده ، به ضمانت اج ...

تعهدات فاقد ضمانت اجرا، تعهداتی هستند که در حقوق ما کمابیش مورد کم توجهی قانونگذار،دکترین و قضات قرار گرفته اند، با اینهمه تأثیر حقوق فطری و اخلاق در مذهب و حقوق ،ارتباط و وجوه اشتراک دین، حقوق، اخلاق ودر نتیجه اهمیت تعهدات فاقد ضمانت اجرا غیر قابل انکار است. از نظر ماهوی چهار نظریه مهم در مورد این تعهدات وجود دارد: نظریه کلاسیک، کلاسیک جدید، اخلاق و ارادی. لازم به ذکر است که برای شکل گیری تعهدات فاقد ضمانت اجرا شرایط الزامی می باشند که عبارتنداز : وجود دین قبلی (در تعهدات مب ...

هدف اصلی از این تحقیق، تبیین و شناخت دقیق ضمانت اجرای تعهدات قراردادی، احکام، آثار و وجوه افتراق و اشتراک آنها در حقوق ایران، در مقایسه با سند DCFR (پیش نویس قانون مدنی اروپا، منتشره در سال 2008 میلادی)، با روش تحلیلی اسنادی، می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، باید به این سوال اصلی پاسخ داده شود که ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی در حقوق ایران، در مقایسه با DCFR، کدامند و این ضمانت اجراها در DCFR تا چه اندازه قابل تطبیق با حقوق ایران می باشند؟ ضمانت اجرای تعهدات قراردادی ...

از اوصاف اصلی حق شناسایی شده در قلمرو حقوق، داشتن ضمانت اجرا و تضمین اجرای موثر آن است. حقوق ناشی از اموال فکری نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین پیش بینی ضمانت اجراهای متناسب همواره از مهم‌ترین دغدغه‌های تدوین کنندگان قوانین مربوط به این حوزه بوده است. در بررسی معاهدات و کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی به مقرراتی برخورد می‌نماییم که بیانگر انواع مختلف ضمانت اجرا می‌باشند. موافقت‌نامه‌های برن و پاریس – هرچند به طور کلی- در این حوزه پیشگام بوده‌اند، اما توفیق چندانی در ...