عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اسطوره یکی از مهمترین مباحثی است که بیش از یک قرن است توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده و از دیدگاه های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و تعریف های گوناگونی از آن به دست داده شده است. با همه ی اختلاف دیدگاه هایی که در تعریع اسطوره هست، در این که اساطیر از مهم ترین بن مایه های فکر و فرهنگ یک ملت است، اختلافی نیست؛ بن مایه ای که با همه ی دگرگونی هایی که می پذیرد، بازتاب های آن در طول زمان پایدار می ماند و بررسی آن ها می تواند در روشن سازی اضلاع گوناگون هر فرهنگ مفید و موثر باشد. ...

این پایان نامه در دوره ی کارشناسی ارشد ، با درون مایه ی بررسی ضحاک در نمادپردازی و اساطیر ایرانی می باشد. این اثر دربردارنده یسه فصل است: فصل نخست: با مضمون خلاصهی داستان ضحاک. فصل دوم: شامل سه قسمت است. 1- کشتن جمشید 2- بر تخت نشستن ضحاک 3- شیوه حکومت ضحاک فصل سوم: این فصل نیز شامل سه قسمت است. 1- پیدا شدن کاوه 2- آمدن فریدون و نابودی ضحاک 3- سرانجان ضحاک در این پایان نامه، ضمن معرفی شخصیت اساطیری ضحاک در ایران باستان، اوستا، بندهش و غیره به معرفی شخ ...

داستان‌های اساطیری و حماسی اقوام و ملل مختلف برخلاف اختلافات جغرافیایی و سرزمینی و پاره‌ای تفاوت‌های ظاهری و اسمی، دارای بن‌مایه‌ها و درون‌مایه‌های مشابه و همسانی هستند که به یاری ادبیات تطبیقی آشکار می‌شود. این پژوهش با موضوع بررسی تطبیقی سه شخصیت ضحاک، تپه‌گوز و پولیفم در سه حماسه‌ی شاهنامه، دده‌قورقود و اودیسه بر آن است تا همانندی‌ها و ناهمانندی‌های این سه شخصیت داستانی را بررسی و مقایسه نماید ...
 
پژوهش حاضر، جایگاه هفت شخصیت برجسته اسطوره ای؛ جمشید، ضحاک، فریدون، کیکاووس، گشتاسب، رستم و اسفندیار را در ادبیات ایران باستان ،با تکیه بر شواهد و جملات و عباراتی از اصل متن های کتاب اوستا به خط و زبان اوستایی، و اصل آثار فارسی میانه به خط و زبان پهلوی، جست و جو کرده و آن را با دسته ای از ابیات شاهنامه فردوسی مقایسه و تطبیق نموده و مورد بررسی و تحلیل قرار داده است که با خصوصیات و کردارهای این هفت شخصیت در متن‌های باستانی، همخوانی و تناسب داشته است. در این بررسی ها مشخص گردید ...

چکیده ندارد.