عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی فراوانی ضایعات تومورال(خوش‌خیم و بدخیم) پوستی که به بخش پاتولوژی بیمارستان علی‌بن‌ابیطالب (ع) رفسنجان گزارش شده است . طی سالهای 1369 لغایت پایان شهریور 1375 در این مطالعه که طی 6/5 سال با کمک اوراق Histopathologic موجود در قسمت بایگانی بخش پاتولوژی بعمل امد تعداد 582 مورد ضایعه تومورال خوش‌خیم و بدخیم گزارش شده بود. مهمترین و کلی‌ترین یافته‌های ما بقرار زیر می‌باشد: از مجموع 582 مورد فوق‌الذکر 136 مورد بدخیمی پوستی مشخص گزارش شده است .(23/5 درصد تومورهای پوست بدخیم بوده ...

انواژیناسیون یک بیماری شایع در کودکان است که معمولا به شکل اولیه دیده می‌شود. این بیماری یک جراحی حاد است که در بالغین شیوع کمتری دارد و در تمام موارد ناشی از ضایعات تومورل روده می‌باشد. گزارش حاضر معرفی یک مورد انواژیناسیون ایلئوکولیک بدون ضایعه تومورال اولیه می‌باشد. ...