عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
بررسی بعمل آمده نشان می‌دهد که برخلاف نتایج بررسیهای به عمل آمده از سوی مراجع مختلف قبلی ناهنجاری کروموزومی در کودکان معلول ذهنی ایزوله در شیراز شایعتر است . همچنین ضایعات تروماتیک مانند خراش و گازگرفتگی انسانی بسیار شایع است . خوشبختانه عفونتهای مختلف پوستی فقط در جمعیتی قریب به 1ˆ3 کودکان مورد مطالعه مشاهده گردیده است . این امر مرهون آگاهی مربیان مربوطه است . اکثریت عفونت پوستی موجود مربوط به قارچ کچلی است . ...

تروما از علل مهم مرگ و میر در جوامع امروزی بوده و تقریبا در نیمی از موارد مرگ و میر به دنبال تروما ، ترومای سر و ستون فقرات دخیل می باشد. با توجه به اینکه شاهرود دارای جاده های حادثه خیز می باشد و اکثریت بیماران ترومایی به بیمارستان امام حسین(ع) منتقل میشوند، همچنین تعداد بیماران با ترومای مغزی و نخاعی در سالهای اخیر افزایش یافته است و تعداد زیادی از این موارد را حوادث رانندگی تشکیل می دهند، لذا این تحقیق می تواند در راستای برنامه ریزی جهت کاهش تروما و نیز کاهش ضایعات و عوار ...

این مطالعه بر روی 2715 نفر از جانبازان عزیز انقلاب اسلامی کرمان که دارای پرونده پزشکی کاملی در بایگانی بنیاد جانبازان استان کرمان انجام گرفته است . میانگین سنی آنها 22/6+-7/3 سال بود که 76 درصد از آنها در گروه سنی (15-25) سال قرار داشتند. 17/7 درصد جانبازان بی‌سواد، 54/4 درصد تحصیلات ابتدائی، راهنمائی، 21/3 درصد دیپلم، 4/3 درصد فوق‌دیپلم، 0/6 درصد تحصیلات دانشگاهی و 1/7 درصد وضعیت نامشخص داشته‌اند. از این افراد 30 درصد بیکار، 15/4 درصد جهادگر، پاسدار و 14/5 درصد کارمند و 10/4 ...