عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 232

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

صور خیال که دست چینی از ترفندهای شاعرانه در بیان پندار ، اندیشه و احساس شاعر به هدف زیبا و خیال انگیز سخت گفتن است در واقع دریچه‌ای سحرآمیز به سوی دنیای گسترده و آکنده از احساس و عاطفه ادبیات می‌باشد که در چهار بخش تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه، پندار و ذهن رمز آلود شاعر را در ترازوی توانایی و مهارت قرار می‌دهد و وزن و پیمانه ی سخنوری و نوآوری وی را در گستره ی شعر و ادب، می‌سنجد. در واقع صور خیال در فهم و درک دقیق و درست معانی شعر و مقصود و مراد شاعران کمک شایانی به مخاطب و خو ...

بررسی صور خیال در شعر شاعران نابینا، به‌عنوان گویندگانی که از دیدن زیبایی‌های بصری محروم بوده‌اند، از موضوعاتی است که تا کنون مورد نقد و تحلیل قرار نگرفته است. در این بررسی صور خیال شاعرانی که نابینای مادرزاد بوده و یا در اوایل عمر نابینا شده‌اند مورد بررسی قرار گرفت تا سهم عناصر دیداری در شکل‌گیری صور خیال مشخص شود. همچنین در کنار معرفی این شاعران مهجور با دنیای اشعار آنها هم ارتباط برقرار شود. در این راستا جهت آشنایی بیشتر بازندگی نابینایان ابتدا کلیاتی درباره نحوه زندگی و ...

گويش لري از گويش هايي است كه نزديكي زيادي با زبان فارسي دارد. شناخت زيبايي هاي ادبي شعر لري كمك زيادي به فهم و درك اين شعر مي كند. اين پايان نامه به شش فصل تقسيم گرديده كه فصل اول به كليات اختصاص دارد و در فصل دوم به تاريخچه استان و قوم لر و زبان آن پرداخته شده و در فصل سوم پيشينه ادبي استان بر اساس چهار دوره تاريخي قبل از قاجار،دوره قاجاريه،دوره پهلوي و پس از انقلاب اسلامي بررسي گرديده و شاعران مطرح هر يك از اين دوره ها معرفي شده است. در فصل چهارم ويژگي هاي ادبي شعر لر ...

فنون بلاغت شامل علوم و فنونی است که دانش بیان یا صور خیال یکی از آن موارد می باشد. تمامی شاعران برای بیان اندیشه و احساس خود و نیز برانگیختن مخاطب ناچار از استفاده از این علم می باشند. زمانی این امر برای شاعر دست یافتنی و محقق می شود که تخیل را وارد دنیای اشعارش سازد. این تخیل به زبان علمی همان صور خیال است که کارآمد ترین ابزار برای خلق و آفرینش و سنجش یک اثر ادبی است و قدرت تأثیر گذاری و تأثیر پذیری را دو چندان می کند. ارزش ادبی آثار هنرمندان با توجه به ابزار استفاده شده مور ...

در این پایان نامه جلوه های گوناگون صور خیال در شعر لکی بررسی می شود. بدین منظور در فصل اول مقدمه و کلیات، در فصل دوم انواع شعر لکی و جلوه‌های گوناگون صور خیال در شعر غنایی لکی بررسی می شود در فصل سوم به جلوه‌های ظهور و بروز صور خیال در شعر شاعران: غلامرضا ارکوازی، ملا پریشان دلفانی و ملامنوچهر کولیوند پرداخته شده و در فصل چهارم تاثیر عوامل مختلف بر شعر لکی و مقایسه‌ی اشعار شاعران یاد شده از این نظر بررسی شده است. و فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد می‌باشد. درباره صور خیال در ش ...

چکیده صور خیال (تشبیه ، استعاره ، کنایه و مجاز) از عوامل زیبایی و هم‌چنین به عنوان گوهراصلی شعر شناخته می شود که شاعران از این عناصر زیبایی در سروده های خود استفاده کرده اند . در این پایان نامه سعی شده است که نوع و میزان به کارگیری چهار عنصر صور خیال در اشعار مهرداد اوستا نشان داده شود که بدین منظورکتاب های مختلف مهرداد اوستا مورد مطالعه قرار گرفته و ازکتاب های متنوع دیگر مربوط به صورخیال در جهت تشریح و توضیح این عناصر چهارگانه در اشعار مهرداد اوستا استف ...

با توّجه به اهمیّت افکار، اندیشه ها و آثار مرحوم دهخدا در بین طبقات مختلف اجتماعی از جمله آزادی خواهان، سیاسیون، ادیبان، فرهنگ نویسان، طنز پردازان، مصححین و ... در این اثر ظرایف و دقایق اندیشه های این مرد بزرگ در قالب صور خیال به کار رفته در اشعارش مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد هر یک از صور خیال مقدمه ای نسبتاً جامع از آراء و افکار اندیشمندان به همراه شاهد مثالهای گوناگون از دیوان مرحوم دهخدا آورده شد و از آنجا که سخن از صور خیال بود آماری تصویری نیز از بسامد به کارگیری ...

ساله حاضر با هدف تبیین چگونگی سیر تحول صور خیال (تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه) و بسامد هر کدام از آن ها و نیز تحلیل مقایسه ای و آماری این صورت های خیالی در غزل شاعران مشهور سبک عراقی تدوین شده است. برای نیل به این هدف 10%کل غزل های دوازده شاعر این سبک(به جز مولانا که به سبب فراوانی بالای غزلیات وی به 5% اکتفا شده است) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. با فاصله گرفتن شعر فارسی از سبک خراسانی بر فراوانی تشبیهات عقلی به حسی و انواع استعاره افزوده می شود. خیال ساده شاعران سبک ...

در این پایان نامه صور خیال و بدایع شعری در دیوان غنی کشمیری، شاعر سبک هندی بررسی شده است. کوششی است در جهت آشنایی هرچه بیشتر با سبک غنی کشمیری با بررسی صور خیال و بدایع شعری در دیوان وی که در یک مقدمه و سه فصل تنظیم شده است. در فصل اول در مورد زندگی غنی کشمیری و سبک هندی و سبک شخصی شاعر بحث شده است و در فصل دوم به بدایع شعری در دیوان غنی پرداخته شده است و فصل سوم صور خیال در شعر وی می باشد. در فصل بدایع شعری چیزی که بیشتر از همه خود را نشان می دهد ایهام می باشد. استفاده از آر ...