عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در گروه صنعتی سیمان، صورتهای مالی تعدیل شده مبتنی بر شاخص عمومی قیمتها بر قیمت‌گذاری سهام پذیرفته شده شرکتها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران موثر بوده و تاثیر آن مثبت می‌باشد به بیان دیگر بهنگام افزایش صورتهای مالی فوق در نتیجه تعدیل بر مبنای شاخص عمومی قیمتها و متعاقب آن در صورت افزایش ارزش دفتری سهام شرکتها، قیمت بازار سهام نیز افزایش می‌یابد و بالعکس لکن بدلیل عوامل و محدودیتهائی که جهت این صنعت عنوان گردید موجب گردیده که اثربخشی و تاثیر صورتهای مالی تاریخی و صورتهای مال ...