عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این رساله سعی بر آن است تا با به‌کار بستن روش توصیفی و تحلیلی، رابطه و نسبتی که میان صورت و کارکرد در معماری یک بنا وجود دارد، بررسی شود.صورت در یک اثر معماری هم بارِ زیباشناسیِ بنا را به دوش می‌کشد و هم لایه‌های معنایی را که بنا، به مخاطب خود القا می‌کند. صورت با روانِ انسان در ارتباط است، از سوی دیگر کارکرد در بنا، برای رفع نیاز آدمی است. صورت عمدتاً عامل درونی بنا و کارکرد عمدتاً عاملی بیرونی است و بر این اساس یک بنا می‌تواند علاوه بر انجام صحیح کارکرد خود بیانگر ایدئول ...

در این نوشتار نگارنده می‌کوشد تا با بهره جستن از روشی تحلیلی که مبتنی بر شرح فصول هفده‌گانه کتاب زتای متافیزیک است نقش نظریه صورت را در معرفت شناسی ارسطو مورد بررسی قرار دهد.از این رو در وهله نخست به رویکرد ارسطو نسبت به آنچه که می‌تواند جوهرِنخستین تلقّی گردد پرداخته شده و سپس از رهگذر بحث پیرامون این‌همانی جوهرِنخستین و صورت، در صدد تبیین پاسخ ارسطو به این پرسش که متعلّق شناخت چیست و معرفت به آن چگونه قابل حصول می باشد برمی‌آییم.به نظر می‌رسد رهیافت ملهم از نظریه ارسطو حکای ...

یکی از مسائلی که درتاریخ فلسفه به عنوان بحثی کلیدی در حوزه‌ی فلسفه طبیعت مطرح بوده و در حقیقت وجه اشتراک میان اندیشه فلسفی وعلم طبیعی شناخته ‌شده است باور به ترکیب جسم از دو جوهر مجزا به نام ماده و صورت است. اگر چه این اندیشه در حکمت مشاء و فلسفه‌ی ارسطو امری مسلم تلقی می‌شده است اما برخی دانشمندان علوم طبیعی مانند دمکریتوس و اتباع او نیز بودند که جوهر جسم را متشکل از اجزاء لایتجزا (اتم) می‌دانستند و معتقد بودند که اگر چه، ظاهر جسم یک واحد متصل است ولی حقیقت آن، مرکب از اجزاء ...

دیدگاه سنت‌گرایان که بر اصول و مبانی سنت استوار است از اهمیت ویژه‌ای برخوردارمی‏باشد. این نگرش با به چالش کشیدن دنیای متمدن و زندگی مدرن سعی در احیاء ارزش‌های معنوی برآمده از سنت دارد. سنت‌گرایان با استفاده ابزار منطق و استدلال که بر مبانی و حکمت برآمده از دل سنت تکیه دارد، به تبیین این تفکر می‌پردازند. یکی از مضامینی که سنت‌گرایان به آن توجه خاصی کرده‌اند، هنر مقدس است. هنر به عنوان تحقق بصری سنت از این ظرفیت برخوردار است که می‌تواند حقیقت را در صُور سمبولیک متجلی کند. در ا ...

طبق بررسی های انجام شده احتمال همراهی شکستگی های سر و صورت و CSFleakage وجود دارد. امروزه اطلاعات کمی راجع به وقوع و سیر طبیعی اتورینوره CSF پس از تروما، نیاز به درمان با آنتی بیوتیک، موفقیت درناژ لومبار و اندیکاسیون جراحی وجود دارد. با توجه به شیوع بالای ترومای سر و صورت ناشی از تصادفات رانندگی در کشور ما این مطالعه در نظر دارد ارتباط بین شکستگی سر و صورت و CSFleakage را مورد بررسی قرار دهد تا بتوان از نتایج حاصله در تشخیص زودهنگام و درمان موفق بیماران استفاده کافی و مفید ...

بی‌تردید شفیعی کدکنی یکی از چهره‌های تأثیرگذارِ شعر معاصر، هم پیش از انقلاب و هم پس از انقلاب اسلامی است، چرا که او در کنار قریحه و نبوغِ فوق‌العاده شاعرانه،دانش و تجربه‌ی لازم را در شناخت شعر قدیم و جدید ایران و جهان تا حدِّ بسیار زیادی به دست آورده است. از این روی پرداختن به شعر او و تحلیل ساختار و محتوای آن می‌تواند هم به شناختی نو از دنیای شاعرانه‌ی وی منجر شود و هم فرصتی را فراهم آورد تا محققان و شاعران بتوانند از شعر، دانش، و تجربه‌های او در برخورد با حیات، زندگی، و طبی ...

در نیمه ی دوم قرن نوزدهم هنر تجسمی از رئالیسمِ نسخه بردارانه فاصله می گیرد و بر فرم هنری و یا از منظری دیگر بر صورت منتزع شده از جهان عینی و ملموس تکیه می کند و زمینه ی تبلور نقاشی انتزاعی مدرن فراهم می شود. در قله ی این رویگردانی از نگرش رئالیستی در هنر نقاشی واسیلی کاندینسکی نقاش روسی الاصل ایستاده است که آثارش نقطه ی تحولی در تاریخ هنر محسوب می شود. حال این پرسش ها مطرح اند که آیا کاندینسکی کاملاً جدای از فضای فکری و هنری زمان خویش بود که مسبب چنین تحولات عظیمی در هنر نقاش ...

هدف از پژوهش حاضر تعیین ویژگی‌های آوایی و معنایی صورت‌های زبانی دوگان‌ساخته در زبانهای ساحل جنوبی دریای خزر است. همچنین این رساله همگانی‌ها و محدودیت‌های جهانی(صوری و معنایی) را در این زبانها بررسی می‌کند و الگویی برای انواع دوگان‌سازی در این زبانها ارائه می‌نماید. پرسشهای مطرح شده در این پژوهش عبارتند از: آیا صورتهای زبانی دوگان‌ساخته در زبان مازندرانی وگیلکی، با همگانی‌های جهانی تطابق دارند؟ آیا محدودیتهای جهانی در این صورت‌ها صدق می-نماید؟ آیا می‌توان این صورت‌های زبانی را ...

.بر اساس یافته ها تاکنون میزان تاثیراین تکنیکها در مقایسه با سایر روشها براساس اطلاعات آماری و به صورت عددو رقم بررسی و نمایش داده نشده اند و به همین دلیل این رویکرد نتوانسته توجه اساتید و مربیان آموزش زبان را در کشورمان به خود جلب کند. از اینرودر این پژوهش بر آن شدیم تا میزان تاثیر تکنیکهای معرفی شده در این رویکرد را با انجام یک تحقیق آزمایشی بر روی سه گروه از دانشجویان بررسی نموده تا بلکه بتوانیم موثر بودن آنها را در تدریس به اثبات برسانیم. از میان تکنیکهای معرفی شده در ای ...