عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر جنگل‌کاری‌های خالص و آمیخته توسکا و صنوبر بر ترسیب کربن خاک، فراوانی و بیومس کرم‌خاکی و تنوع زیستی پوشش گیاهی، در ایستگاه مرکز تحقیقات جنگل و مرتع چمستان انجام پذیرفت. توده‌های مورد مطالعه در سال 1375 و در قالب طرح بلوک‌های تصادفی در پنج تیمار با چهار تکرار و با فاصله کاشت 4*4 مترمربع کاشته شد‌ند، علاوه بر این در کنار این تیمارها یک منطقه باز نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نمونه برداری‌ها در هر تیمار در یک سطح 20*20 مترمربع انجام شد. نمونه بردا ...

در این تحقیق اثر اصلاح شیمیایی گلوتارآلدئید، اصلاح ترکیبی گلوتارآلدئید با واکس پارافین و اصلاح ترکیبی گلوتارآلدئید پلیمر استایرن، بر ویژگی‌های کاربردی چوب صنوبر مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌های فیزیکی، بیولوژیکی و مکانیکی، به‌ترتیب بر اساس استاندارهای ASTM D143-94، EN113، ASTM D4444-05 به ابعاد مربوطه تبدیل و خشک گردیدند. سپس در 3غلظت گلوتارآلدئید 5، 10 و 20درصد همراه با کاتالیزور کلرید‌منیزیم‌ اشباع و پس از آن حرارت در آون تحت دمای 120درجه به مدت 48 ساعت به‌منظور گیرا نموندن ...

درختان صنوبر از خانواده salicaceae و جنس Populus درختانی با رشد سریع هستند که دارای گونه‌ها و واریته‌های متعددی می‌باشند. چوب درختان صنوبر سبک بوده و الیاف آن کم و بیش طویل می‌باشد و برای تهیه تیر، تخته سه لا، کبریت، کاغذ و دیگر مصنوعات چوبی به مصرف می‌رسد. در اكثر مناطق دنيا، تنش شوري عمده‌ترين تنش محيطي است كه از طريق كاهش پتانسيل اسمزي و اختلال در جذب برخي عناصر غذايي رشد و عملكرد محصولات زراعي را محدود مي‌كند. گياهاني كه در خاك‌هاي شور رشد مي‌كنند، به‌دليل خواص اسمزي، ع ...

سوسک طوقه خوار سیاه Capnodistenebrionis در تمام مناطق ایران انتشار دارد. روی طوقه هسته دارها و به ندرت روی گلابی،سیب و زالزالک دیده می شود. در سال 1391 این سوسک در پارک دستواره بر روی درخت صنوبر مشاهده شد. در سال 1391 تا 1392 زیست شناسی و چگونگی کنترل این آفت در آزمایشگاه گیاهپزشکی شهرداری منطقه 21 تهران، با نمونه برداری های منظم هفتگی از تنه درختان آلوده صنوبر مورد بررسی قرار گرفت. سوسک Capnodistenebrionis از اوایل خردادماه روی درختان صنوبر ظاهر شد و خروج انها تا اواخر شهریو ...

متالوسیونئین‌ها پروتئین‌هایی با وزن مولکولی پایین هستند که به دلیل داشتن دنباله‌های غنی از سیستئین، قابلیت اتصال به یون‌های فلزات سنگین را دارند و علاوه بر نقشی که در حفظ هموستازی فلزات سنگین در سلول دارند در تنش‌های محیطی همچون نور، خشکی، سرما و تنش‌های اکسیداتیو نیز دارای اهمیت هستند. گونه‌های مختلف صنوبر و دورگ‌های آن منبع مناسبی برای تولید چوب و نیز استفاده در گیاه‌‌پالایی می‌باشند که در سطح وسیعی کشت می‌شوند. با این حال تاکنون گزارش کاملی از نقش تیپ‌های مختلف متالوسیونئی ...
نمایه ها:
صنوبر | 

در سالهای اخیر به جهت افزایش تخریب جنگل های شمال به خصوص در بخش های جلگه ای و به دنبال آن کاهش میزان تولید این جنگل ها و از طرف دیگر افزایش میزان تقاضای چوب در جامعه، توجه بسیاری به جنگلکاری با گونه های سریع الرشد به خصوص گونه های صنوبر جلب شده است. صنوبر از نظر نیاز خاکی گونه ای پرنیاز محسوب شده و تولید و کیفیت چوب آن ها بسیار تحت تاثیر خصوصیات و وضعیت خاک می باشد. بدین منظور تحقیقی با هدف بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مناسب جهت صنوبرکاری صورت گرفت. برای انجام این تحقیق ...

هدف از این مطالعه بررسی تقویت تیرهای چوبی پالونیا (Paulownia fortunei) و صنوبر (Populus deltoides) با الیاف شیشه و رزین اپوکسی بود. یکی از معایب مقاوم‌‌سازی اعضای چوبی، از بین رفتن نمای چوب و عدم زیبایی کار است که در این تحقیق از روش جاگذاری نزدیک سطح (NSM) استفاده گردید. متغیرهای آزمایشی شامل شکل تقویت و تعداد لایه الیاف‌شیشه بود. دو شکل تقویت در ناحیه تحتانی، ناحیه تحتانی و بالای تیر و دو شکل دیگر به صورت عمود بر محور خنثی تیرها درنظر گرفته‌شد. تعداد لایه‌های الیاف شیشه یک ...

در این تحقیق برخی از ویژگی های صنوبر دلتوئیدس با توجه به جوان چوب و بالغ چوب بودن، گونه صنوبر دلتوئیدس مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور دو نوع خمیر کاغذ کرافت با عدد کاپا متفاوت از هر یک از چوب ها تهیه شد. لذا خمیر کاغذهای با عدد کاپا طی توالی های ECF رنگبری شدند. سپس کاغذهای ساخته شده از هر دو نوع خمیر کاغذ طی پنج مرحله بازیافت شدند. در نهایت خصوصیات مقاومتی و نوری کاغذهای هر مرحله اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که خصوصیات نوری کاغذها طی پنج مرحله بازیافت به میزان اندکی ...
نمایه ها:
صنوبر | 
کرافت | 

صنوبر و پالونیا به عنوان دو گونه سریع الرشد می توانند در زراعت چوب مورد استفاده قرار گیرند. گونه صنوبر از زمان قدیم در استان کردستان مورد استفاده قرار می گرفت ولی در سال‌های اخیر گونه پالونیا به منظور استفاده در زراعت چوب در استان مورد توجه قرار گرفته است به طوری که در برخی از مناطق استان از جمله در مریوان و سنندج به صورت پراکنده در فضای سبز و یا در اطراف باغات و مزارع کاشته شده‌اند. به منظور بررسی سازگاری اولیه گونه پالونیا در استان و مقایسه آن با گونه صنوبر، تحقیق حاضر انجا ...