عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جایگاه کشور ایران در مزیت نسبی صنعت چرمسازی با درنظر گرفتن شاخص‌های مختلف ، تغییر می‌کند در میان شاخص‌های مزیت نسبی طرف تولید و عرضه اگر تنها به وفور عوامل و مواهب طبیعی مورد نیاز در تولید چرم توجه شود، ایران در میان 29 کشور عمده تولیدکننده در رتبه ششم قرار می‌گیرد که نشانگر وضعیت نسبتا مناسبی برای کشور است . با اضافه کردن عوامل تولیدی که نیاز به کار کارخانه‌ای دارد و ظرفیت تولید چرم سبک گوسفندی و بزی(تکنولوژی)، ایران به رتبه هشتم نزول می‌کند. این مطلب بدین معنی است که در کشو ...

درفصل اول ضمن تعریف علل انتخاب موضوع وفرضیه ها سعی درآشنائی کلی با مباحث رساله گردیده است . درفصل دوم : پس از ذکر تاریخچه صنعت چرمسازی وبافت فعلی آن اهمیت پوست وچرم ومراحل تولید در چرمسازی بیان شده است . درفصل سوم : ضمن اشاراه به مبانی نظری بهای تمام شده وکابرد حسابداری صنعتی برنامه ریزی وکنترل وعوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده به طور مختصر ذکر گردیده است .درفصل چهارم : به وضعیت فعلی سیستم بهای تمام شده در چرم گیلان وبررسی نقاط صنف وقوت آن پرداخته شده است .درفصل پنجم : سیستم ق ...
 
چکیده ندارد.
نمایه ها:
تانن | 
بلوط | 
 
در اکثر موارد با استفاده مجدد از فاضلابهای صنعتی مستلزم به کارگیری عملیات و فرایندهای متعدد و متوالی فیزیکی و شیمیایی می‌باشد لذا کنترل کار تصفیه غالبا مشکل و پرهزینه می‌شود لذا این طرح با هدف ادغام مراحل ضروری تصفیه در یک مرحله واحد و ایجاد سهولت در فن تصفیه پیشنهاد شده و پاسخگوی سوالات زیر است : -1 چگونه می‌توان بدون افزایش تعداد فرایندهای تصفیه‌خانه‌های دایر، کیفیت پساب نهایی را تا حد استفاده مجدد از فاضلاب برای مصارف آبیاری و یا صنعتی بهبود بخشد؟ -2 چه راه‌حلهایی برای مخت ...