عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت کیفیت جامع در جهت دستیابی به رضایت مشتریان و برآورده ساختن نیاز آنها با رویکرد بهبود مستمر و بواسطه مشارکت کارکنان در عصر جدید مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است. بعلاوه مدیریت زنجیره تامین به منظور هماهنگ سازی اعضای زنجیره تامین کالا از تامین کننده اولیه تا مشتری نهایی دارای اهمیت ویژه ای می باشد. مدل مفهومی تحقیق حاضر از ادغام چندین مدل حاصل شده است. جامعه آماری این تحقیق نیز شرکت های تولید کننده قطعات خودرو به روش ریخته گری در ایران بوده که با تجزیه و تحلیل های آ ...

این دستگاه جهت تعمیروتنظیم پمپهای انژکتور (دوار،آسیای و)... مورد استفاده قرار می گیرد. ...

دراین کتاب کلیه قطعات بکاررفته و نحوه عملکرد هرقطعه درموتورهای بنزینی ودیزلی تشریح گردیده است .همچنین اصول کارقسمتهای مختلف اتومبیل چون سوخت رسانی ،برق‌رسانی و سیستم قرمز شرح داده شده است . ...

این کاربراتور مخصوص اتومبیل پیکان طراحی و ساخته شده است و می تواند از گاز مایع استفاده نموده و موتور اتومبیل را بکار اندازد. ...

دراین خصوص سیستم موتور om 360 از گازوئیلی به گازسوز تبدیل گردید واین تغییرات در سیستم سوخت موتور که شامل پمپ انژکتور وانژکتور صورت گرفت و بجای آن از سیستم گازسوز استفاده گردید و نمونه موتور مورد آزمایش قرار گرفت وطرح بصورت دیگری در آینده نیز ادامه خواهد یافت . ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

بطورکلی ،این طرح بنابه تصویب مجلس شورای اسلامی جزء طرحهای مهم انقلاب آمده است ، ودرنهایت قادرخواهدبود سالانه دردوشیفت تعداد سی (30000) هزاردستگاه اتومبیل پاترول دودیفرانسیل درانواع چهاردرب (ون - )دورب (هاردتاپ ) ونیزوانت نیسان (Pick up) تولیدنماید.هدفهای کمی وکیفی طرح ایجاداشتغال استفاده ازماشین آلات موجود انتقال تکنولوژی جلوگیری ازصدورارز،تشویق صادرات ،بالابردن دانش فنی پرسنل، استحکام شرکت و خودکفائی . ...

جهت صرفه جویی اقتصادی در داخل کارخانه این پروژه برنامه ریزی شده و ازمواداپوکسی ،گرانول،آلومینیم با شش فلز در حالت مذاب استفاده میگردد. ...
نمایه ها:
فوم | 

هدف ازاین پروژه تولید پیکان 1600 صددرصد داخلی میباشد لازم به ذکراست که حدود 3 سال است که تولید پیکان بعلت وارد نشدن عمده قطعات آن متوقف می باشد. ...