عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 46

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بی تردید یکی از مهمترین تحولاتی که در زمینه اقتصاد کشورهای جهان در قرن ودهه های اخیر اتفاق افتاده است ،همانا جهانی شدن اقتصاد دنیاست وامروز بیش از هرا مری ، شاهدجهانی شدن اقتصادیم،که مرزها را درهم نوردیده وجهان رابه دهکده ای بدل کرده است.درتحقیق حاضر بررسی تأثیرعضویت ایران درسازمان تجارت جهانی برعملکردصنعت بانکداری الکترونیکی کشور(با نگاهی ویژه به بانک ملی ایران) پرداخته شده است این پژوهش برای رسیدن به هدف اصلی تحقیق شناخت تاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در صنعت بان ...

در محیط تجاری و اغلب سرکش امروزی فناوری اطلاعات فراگیر شده و سازمانها به شدت به آن وابسته هستند. با توجه به این وابستگی اهمیت همسوئی بین جهتگیری راهبردی کسب و کار و واحد فناوری اطلاعات افزایش یافته است. این همسوئی هدف اصلی حاکمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات است. “اهداف کنترلی برای اطلاعات و تکنولوژی مرتبط با آن” (COBIT ) بعنوان چارچوب حاکمیت فناوری اطلاعات شناخته شده است. با راهنمائی COBIT مدیران قادر میشوند فرآیندهای حیاتی IT را تشخیص دهند، مخاطرات و کنترلها را شناسائی نماین ...

حاکمیت اثربخش فناوری اطلاعات همراستایی بین فناوری اطلاعات و کسب و کار را جهت حداکثرسازی منافع، کسب اهداف سازمانی و استفاده بهینه از منابع فناوری اطلاعات را تضمین می کند. با این تفاسیر در صنایعی همچون صنعت بانکداری که به دلیل ماهیت فعالیت های خود وابستگی بسیاری به فناوری اطلاعات دارند، حاکمیت فناوری اطلاعات خوب، یک باید و نه یک شاید به شمار می رود. از آنجا که برای داشتن حاکمیت اثربخش فناوری اطلاعات، بکارگیری مکانیزم هایی مناسب ضروری است در این پژوهش با استفاده از مرور اد ...

صنعت بانکداری ایران طی سالیان اخیر شاهد تحولات زیادی بوده است و عملکرد بانکها تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته است. از یک سو ورود بانکهای خصوصی به این صنعت باعث تغییراتی در درجه تمرکز صنعت و سهم بازار بانکها شده و از سوی دیگر رشد فناوریهای بانکداری و تقویت فضای رقابتی، بانکها را به تلاش برای افزایش کارایی و ارتقای سطح عملکرد واداشته است. هدف تحقیق حاضر، تحلیل تأثیرپذیری عملکرد (سودآوری) بانکها از ساختار بازار و کارایی درونی آنها و همچنین اندازه‌گیری رقابت در بازار بانکی کشور ا ...

روند شتابان خصوصی سازی که این روزها با سرعت بیشتر به سمت رهایی از بند های مدیریت دولتی پیش می رود مسائل جدیدی را فرا روی بانک ها ، ناظران آنها ، دولت و سایرین قرار داده است .مسائلی چون ورشکستگی بانک ها هم اکنون به مقوله ای مهم برای فعالان این صنعت تبدیل شده است . در این میان مهمترین عاملی که می تواند در مقابل مخاطرات ناشی از ورشکستگی و ناتوانی بانکها مقاومت کند نسبت سرمایه به دارایی های بانکی( نسبت کفایت سرمایه) است .از سوی دیگر بانکها نیز همانند سایر بنگاههای اقتصادی به دنبا ...

در میان صنایع مختلف، صنعت بانکداری اهمیت خاص خود را دارد. زیرا که یک صنعت بانکداری کارا می تواند در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی موثر بوده، همچنین سلامت این صنعت به سلامت اقتصاد کشور کمک می کند. کارایی صنعت بانکداری به معنی کارمزد و هزینه های بانکی کمتر، نرخ سود پایین تر و ارائه خدمات با کیفیت بالاتر می باشد. بنابراین برآورد کارایی و بهره وری صنعت بانکداری و شناسایی عوامل موثر بر آن امری بسیار ضروری است. مطالعه حاضر به منظور بررسی کارایی و تعیین عوامل موثر بر آن در شعب پست ...

این پژوهش رابط بین قدرت بازاری و کارایی را در بازارهای وام و سپرده در صنعت بانکداری ایران بین سالهای 1386-1380 بررسی می کند. نتایج نشان دهنده روند نزولی کارایی درونی صنعت طی دوره مورد بررسی است . قدرت انحصاری در بازار وامها افزایش یافته در حالیکه در بازار سپرده های بانکی قدرت انحصاری کاهش یافته است. به طور کلی نوسانات زیادی در شاخص لرنر به ویژه بین سالهای (86-1383) قابل مشاهده است .وجود رابطه منفی بین قدرت بازاری وناکارایی هزینه‌ای در بازارهای وام و سپرده تائید می گردد. بدین ...

چکیده این پژوهش تحت عنوان تجزیه و تحلیل تاثیر شاخص های CAMELS بر بازده صنعت بانکداری با استفاده از ابزار هوش تجاری به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم در بانکهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای بازده زمانی 1393-1388 انجام گردید. هدف از انجام این پژوهش تعیین میزان تأثیر شاخص‌های CAMELS بر بازده صنعت بانکداری و همینطور رتبه بندی بانک‌ها براساس شاخص‌های CAMELS با استفاده از ابزار هوش تجاری می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه بانکهای موجود در بورس اوراق بهادار است و نمونه آما ...
نمایه ها:

ظهور فناوری‌های جدید به طور مداوم موجبات تحول در جوامع امروزی را پدید می‌آورد و در این میان فناوری اطلاعات از موثرترین این فعالیت‌ها می‌باشد. با پیوند تنگاتنگ کسب و کار‌های امروز با فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی ، فناوری اطلاعات به جز جدایی ناپذیر زندگی بشر تبدیل شده است. از آنجایی که‌ای تی و‌ای اس می‌تواند تاثیر مخربی روی محیط زیست بگذارد، حفاظت از محیط زیست در مقابل این تهدید‌ها به نگرانی‌های دولت افزوده شده و به همین دلیل بحث فناوری اطلاعات سبز به مبحث روز دنیا تبدیل ...