عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1417

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین پروژه اجرای کامل برنامه ریزی استراتژیک در یک بنگاه بزرگ صنعتی مدنظر است . ابتدا این بنگاه اجمالا معرفی می شود و پس از استخراج چشم انداز سازمان با استفاده از پنج نیروی پورتر ، وضعیت ساختار صنعت تلویزیون سازی در ایران بررسی می گردد . وضعیت داخلی با استفاده از اطلاعات بدست آمده تحلیل شده و نقاط قوت و ضعف شرکت استحراج می شود . در گام بعدی وضعیت فعلی بازار بررسی می گردد آنگاه به بررسی تحولات محیطی و تعیین فرصت ها و تهدیدهای موجود در محیط خارجی پرداخته خواهد شد . هم زمان با ...

با پیشرفت سریع تکنولوژی تغییرات تکنولوژیکی سریع وجود سیستم های اطلاعاتی که مرزهای جهان را ازبین برده است درهای پیشرفت به سوی تمامی کشورها باز شده است درنتیجه رقابت دردنیای امروز بیش ازهرزمان دیگری اهمیت یافته است برای اینکه جامعه ای بتواند دردنیای رقابتی امروز ادامه حیات دهد دانشگاه و صعت باید درخدمت هم باشند و بصورت موازی حرکت کنند درواقع برای اینکه صنایع بتوانند پیشرفت کنند باید با دانشگاهیان ارتباط برقرار کرده و ازعلم و دانش آنها استفاده نمایند درمقاله حاضر پسا زبیان تعریف ...
نمایه ها:
صنعت | 

امروزه صنعت توریسم (گردشگری) به اندازه ای در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاد دانان آن را صادرات نامرئی نام نهاده اند. این صنعت به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح بین المللی می تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی در قلمرو ملی باشد. گردشگری به خصوص در زمانی که سود فعالیت های دیگر بخش های اقتصادی در حال کاهش باشد، جایگزین مناسبی برای آنها و راهبردی برای توسعه است. بر این مبنا دلیل اصلی توسعه گردشگری غلبه بر پایین بودن سطح درآمد و ارائه فرصت های جد ...

مطالعه ی موردی حاضربرای تمامی گروه کالاهای صنعت پتروشیمی وگروه کالاهای مهم و برای کل صنعت نیز بطور داگانه انجام گرفته و در راستای اهداف مورد نظر یک سری شاخص ها ی ایستا و پویا مورد محاسبه قرار گرفته است. لازم به گفتن است که به منظور هر چه بهتر شناختن ساختار صنعت پتروشیمی ایران، وضعیت این صنعت اعم از؛ عوامل خاص صنعت و عوامل خاص کشوری (سرمایه گذاری مسقیم خارجی، آموزش، تحقیق و توسعه و غیره ) تقریباً از ابتدا تا کنون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است . ...

چکیده : شهر به عنوان یک پدیده مکانی فضایی تحت تأ ثیر مجموعه ای از عوامل و نیروها ی طبیع ی و انسانی است که در ابعاد مختلف جمعیتی، فیزیکی و اجتماعی پیوسته در بستر زمان تغییر م ییابد . یک ی از عوامل تأثیرگذار که حیات اجتماعی و اقتصادی شهرها را تحت تأثیر قرار میدهد صنعت است. در ایران نیز صنعت به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی محسوب شده و رونق آن تحولات گسترده ای را در ابعاد مختلف به ویژه گسترش شهرها بر جای گذاشته است. به نظر م یرسد با وجود نقش ی که صنعت در گسترش شهرنشینی دا ...

چکیده اولین گام‌های اندیشه ایجاد صنایع از دوران قاجاریه به ویژه در جریان حرکت ایران به‌سوی تجدد برداشته شد. اما عصر پهلوی اول از این جهت از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و صنعت حمل و نقل درعصرپهلوی اول مورد توجه ویژه‌ای قرارگرفت. بررسی منابع تاریخی اطلاعاتی را در زمینه صنعت حمل و نقل در اختیار محققان قرار می‌دهد. نگارنده به دنبال آن است تا با بررسی مطبوعات اقتصادی عصر پهلوی اول و اخبار منعکس شده در این زمینه نقاط قوت و ضعف این سیاست‌گذاری‌ها را بیان کند. از این‌رو محور کار پ ...
نمایه ها:
صنعت | 

موضوع انتخاب‌شده عبارتست از: "تحقیقی تطبیقی پیرامون سیستم هزینه‌یابی و کنترل در صنعت چاپ ایران" بررسی سیستم هزینه‌یابی و کنترل در صنعت چاپ ایران و تطبیق آن با الگوی ارائه شده در متون و ادبیات حسابداری و سپس ارائه سیستم مطلوب و بهینه در این زمینه، موضوع تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهد. هدف از انتخاب موضوع علیرغم تحقیقات زیادی که طی چندسال گذشته در زمینه محاسبه بهای تمام شده بسیاری کالاها و خدمات صورت گرفته، تاکنون تحقیقی در مورد محاسبه بهای تمام شده خدمات در صنعت چاپ انجام نشده اس ...

صنعت در استان سیستان و بلوچستان به دلیل عوامل چندی نسبت به سایر استانهای کشور از ضعف نسبی برخوردار است . یکی از مهمترین این عوامل استثمار حکومتهای گذشته و عقب نگه‌داشتن این منطقه کشور از سایر امکانات کشاورزی و صنعتی می‌باشد که این عامل صدها برابر بیشتر از عوامل طبیعی و جغرافیایی در عقب ماندن منطقه تاثیر داشته‌اند. در این تحقیق به بررسی سطح صنعت در استان سیستان و بلوچستان پرداخته شده و میزان پیشرفت ، تغییرات و رشد صنایع در دهه قبل و بعد از انقلاب بررسی و مقایسه شده است . همچنی ...

سرمایه گذاری ملی در کارهای زیربنایی ساخت و ساز مثل جاده ها، پلها، ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی مستقیما با سطح توسعه اقتصادی ملی ارتباط دارد. ضمن اینکه با تقاضاهای اجتماعی نیز مرتبط است. همچنین صنعت ساختمان با زیر پوشش قرار دادن ساختمانهای صنعتی و مسکونی، بیمارستانها، و مراکز تفریحی وسیله است برای توسعه ملی و ایجاد رفاه نسبی جامعه. بنابراین در هر جامعه کارهای زیربنایی عمرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده. در کشورهای در حال توسعه از ضروریات توسعه استانداردهای زندگی به شمار م ...
نمایه ها:
تورم | 
صنعت |