عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی نقش مدیریت در بهینه‌سازی و بهره‌وری صنایع از حیث نقاط ضعف ، قوت ، وضع موجود ، و منبع برتر و تکنولوژیهای جدید از دیدگاه مدیریت در صنایع سبک کفش و چرم ...

موضوع اصلی این مقاله چرم مصرفی در صنایع تولید کفش و ورش ارزیابی آن است و در طرح سیستم ارزیابی چرم، نقش این کالای صنعتی به منظور سهولت بررسی به یکی از نقش‌های آن به عنوان مواد اولیه مصرفی در صنایع تولید کفش محدود شده است . ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
کفش | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ایران | 
آمار | 
چرم | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
آمار | 
کفش | 
ایران | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
آمار | 
کفش | 
ایران | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
آمار | 
کفش | 
ایران |