عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 233

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اینکه طرح در حال اجراست و گزارش نهایی ارائه نگردیده لذا در این قسمت مشخصات طرح بیان می‌شود : تعریف مساءله : توانمندیهای فنی صنعت هواپیماسازی از جمله توانمندیهایی است که اگر در چهارچوب اقتباس از دیگران محبوس بماند نمی‌تواند ثمراتی منطبق با نیازهای زمانه به ما بدهد. بنابراین برای کارآمد کردن نیروهای فنی این صنعت ناگزیر به "ایجاد یک نظم آموزشی اختصاصی " در مقطع تحصیلات قبل از دانشگاه به عنوان یک ضرورت هستیم . هدف طرح : ایجاد سیستمی علمی و کارآمد جهت آموزش صنایع هوانور ...

چکیده ندارد.

دراین پروژه پس از انجام مطالعات اولیه و مشخص کردن نوع مواد بکاررفته در مواد مشابه خارجی و مشخص کردن نوع مواد مصرفی و انتخاب مواد اولیه قطعات مختلفی بعنوان نمونه ساخته شده و این قطعات مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته و نهایتا در جهت تولید و ساخت این قطعات ارائه طریق می‌گردد. استفاده از این قطعات در ساخت قطعات سبک و محکم در کلیه زمینه‌ها صورت می‌پذیرد که از جمله آنها کاربرد در صنایع هوایی و هواپیمایی می‌باشد. ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

درطرح پیشنهادی رفتارانجمادبسیاری ازکمپوزیت هابه ویژه نوع آلفاپریم منهای گاماوآلفا موردمطالعه قرارمیگیردومسائل مهمی که مورد بررسی واقع می گردند عبارتنداز روشهای کنترل ساختمان کمپوزیت ها ونحوه توزیع عناصر آلیاژی ضمن انجماد.بطورکلی هدف پروژه پژوهشی رامی توان به سه قسمت اصلی تقسیم نمود-1:ایجاد کمپوزیت هائی باساختمان هموژن -2. برای تهیه کمپوزیت ها ازمذاب لازم فصل مشترک جامد ومایع همواره به صورت مسطح ضمن انجماد باقی بماند-3. ایجاد شیب های حرارتی تند درجلوی جبهه انجمادبدون اینکه اشک ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.