عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 240

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق سعی شده با استفاده از نمونه‌های موجود در طبیعت و شناسایی رنگهای مختلفی که در صنایع نساجی بکار برده می‌شود. به نحو مطلوب و مناسب و بدون اینکه آزمایشات سبب وارد شدن صدمه جدید با ورود آلاینده به محیط زیست شود. رنگهای موجود در پی آب صنایع نساجی که بالقوه آلانیده محیط زیست می‌باشند را حذف نموده در جهت سالم‌سازی محیط زیست قدم برداشت . ...
نمایه ها:
حذف | 
رنگ | 

رساله حاضر به بررسی وضعیت بهره‌وری در تولید الیاف پلیمری می‌پردازد که خود بخشی از صنایع نساجی به حساب می‌آید. در این مقاله وضعیت واحد با دو روش تحلیل بهره‌وری کل بررسی شد. براساس نتایج حاصله، دو روش مکمل یکدیگر هستند به طوری که اگر هر یک از روش‌ها به تنهایی به کار رود امکان لغزش‌هایی در تحلیل و استنتاج وجود دارد. در این بررسی نقاط ضعف واحد مورد مطالعه قرار گرفت . نیز نقاط قوت کاذب معلوم شد. به کمک مقایسه دو روش می‌توان نقاط واقعی واحد تولید را دریافت و از آن بهره جست و نیز در ...

بازیافت پساب های حاصله از فرآیندهای مختلف صنعتی توسط روش های گوناگون تصفیه و استفاده مجدد از آنها در فرآیندهای مذکور به خصوص در صنایع نساجی که به آب فراوانی جهت تولید محصولات خود نیامدند موضوعی است که همواره مطمح نظر کارشناسان فن بوده است رنگینه ها، یکی از عمده ترین آلاینده های پساب صنایع نساجی محسوب می گردند. کاهش و یا حذف کامل رنگ در تصفیه پساب های نساجی، هدف بارز و اصلی تصفیه اینگونه پساب ها محسوب می گردد از آ«جا که برای تصفیه فاضلاب صنایع نساجی یک روش تصفیه به تنهایی قادر ...

برای رنگزدایی فاضلاب صنایع نساجی فرآیند جذب سطحی بسیار موثر و کاربرد آن متداول است . در این پژوهش امکان کاربرد کیتوسان استخراج شده از کیتین، پلیمری طبیعی موجود در پوست خانواده سخت‌پوستان دریایی، برای جذب رنگزاهای محلول در فاضلاب صنایع نساجی ارزیابی شد. آزمایشها روی فاضلابهای دارای رنگینه‌های اسیدی، مستقیم، واکنش‌پذیر و بازی و به دو منظور مقایسه کارایی رنگزدایی به کمک جاذبهای کیتوسان و کربن فعال و بررسی عوامل موثر بر جذب به وسیله کیتوسان انجام گرفت . نتایج این پژوهش نشان می‌ده ...

صنایع نساجی و پوشاک هند همراه با یکدیگر از دیر باز بزرگترین صنعت هند محسوب شده‌اند. علیرغم پیشرفت چشمگیر الیاف مصنوعی، هند هنوز دومین مصرف کننده بزرگ پنبه خام در دنیا می‌باشد. بهبود چشمگیر اخیر در تجارت و اقتصاد به طور کلی به علت تلاش‌های ناچیز صادر کنندگان نساجی و البسه نخواهد بود. بنابراین جای تعجب نیست کههند خانه برخی از سازمان‌های مهم تخقیق و توسع دنیا باشد. ...

آگاه نمودن دست اندرکاران صنایع نساجی ازسودبیشترکیفیت هنری بالاتر ودرنتیجه صادرات بهترودردست گرفتن بازارهای دیگرممالک وضمناراهنمایی طراحان درجهت بخشیدن هویت فرهنگی به طرحهای خودواستفاده ازترکیبات رنگ کمپوزیسیون های صحیح وهمچنین دریافت این نکته که چراتابحال چنین گامی برداشته نشده است ...
نمایه ها:
ایران | 

صنعت نساجی از بزرگترین صنایع مصرف کننده آب بوده که بهعلت تنوع روشهای تولید فاضلابهایی با کمیت و کیفیت بسیار متفاوت تولید می کنند. مهمترین مراحل تولید کننده فاضلاب د ر صنعت نساجی شامل آهارگیری، سفید گری، شستشو، مرسریزاسیون، رنگرزی، چاپ است. ...

صنعت نساجی از روزگاران کهن در میان مردم وجود داشته و به‌دلیل قدمتش، عامه مردم آن را به‌حضرت ادریس که از اقدم پیامبران است نسبت می‌دهند و یا نخستین سازنده پارچه را هرمس می دانند.با توجه به‌پیچیدگی و گستردگی خاص این صنعت و نقش بسیار موثر آن در زندگی انسانها، تعیین و تبیین روابط تولیدی حاکم بر این بخش از صنعت نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌شود. در راستای این موضوع، تخمین تابع تولید همواره با مشکلاتی همراه است که در این بین فقدان اطلاعات بر روی موجودی سرمایه از جمله اساسیترین ا ...
نمایه ها:
ایران | 

بررسی مواد خام مصرفی در کارخانجات نساجی درایران و امکان جایگزینی و بازیابی و استفاده مجدد از مواد مصرف که کاهش هزینه تولید و آلودگی را در پساب‌های کارخانه‌ها به همراه خواهد داشت . بررسی روشهای مختلف تصفیه در مورد پساب‌ها و ارائه و پیشنهاد بهترین روشهای تصفیه به کارخانه‌های فاقد تصفیه‌خانه ، بررسی و مطالعه کارآیی کارخانه‌هائی که دارای تصفیه‌خانه بوده و کنترل پساب‌های خروجی آنها و پیشنهاد سیستم کنترل به آنها بکارگیری روشهای جدید و ابداعی برای بازیابی رنگها و مواد کمکی و روشهای ...