عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
بررسی نقش مدیریت در بهینه‌سازی و بهره‌وری صنایع از حیث نقاط ضعف ، قوت ، وضع موجود ، و منبع برتر و تکنولوژیهای جدید از دیدگاه مدیریت در صنایع سبک کفش و چرم ...
  
استفاده از تکنولوژی وارداتی (انتقال یافته) به عنوان یکی از وسایل لازم و البته نه کافی، جهت نیل به هدف های بازسازی اقتصادی و یا تحصیل دست آوردهای مطلوب توسعه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه به طور اعم، و برای کشورمان به طور اخص، امری اجتناب ناپذیر است. از این رو تکنولوژی وارداتی همواره به عنوان یکی از مهم ترین عامل های تولید کالا، خدمت دهی ها و بهره برداری از منابع طبیعی و معادن جهت استفاده داخلی و صادرات به شمار می رود. استفاده از تکنولوژی وارداتی در ایران همواره بسیار مرسو ...

چکیده ندارد.