عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

صنایع بدیعی اگر در حد تعادل به کار برده شوند موجب آرایش کلام می گردند. این صنایع را به ادویه ی طعام مانند کرده اند که اگر به اندازه استعمال شود ، غذا را مطبوع و لذیذ می کند و اگر زیاد شود آن را تند و نامطبوع می سازد. یکی از شاعرانی که در این زمینه افراط کرده است، خاقانی شروانی است. دیوان خاقانی سرشار از مباحث اخلاقی و پند و حکمت می باشد، با این حال، فهم آن برای هر شخصی ممکن نیست و استفاده بیش از حد او از آرایه های ادبی گاه باعث ملال در افراد مبتدی می شود. دیوان خاقانی ما ...
نمایه ها:

بدیع یکی از شاخههای علم بلاغت است که به کارگیری آن ضمن آرایش کلام به بخشی از توان هنری شاعر اشاره دارد. دیدگاه افراطی منتقدان به این فن، سبب شده است نقش آرایههای سودمند بدیعی در میان صنایع غیرمفیدی که به علل گوناگون گسترش یافتهاند، نادیده گرفته شود تا جایی که نظریات ارائه شدهی آنها، توصیه به پرهیز از استفادهی صنایع بلاغی و بدیعی را نشان میدهد. این پایاننامه ضمن بررسی کاربرد صنایع بلاغی، در شعر شاعران معاصر از دورهی مشروطیت تا پیش از انقلاب، به استخراج آرایههای بدیعی در اشعار ...

یکی از صنایع بدیعی که علمای بلاغت پیرامون حسن وقبح آن سخن گفته اند صنعت تکرار است.در این پایان نامه پس ازبیان مقدّمه و سؤالات تحقیق و فرضیه ها، اهداف و اهمیّت تکرار و تعریف آن و این که تکرار عامل فصاحت است یا مخل آن شرح داده شده است.سپس تکرار در ادب عربی و قرآن و ادبیّات فارسی و نیز تکرار در غزلیّات شمس و رابطه ی آن با اطناب بررسی شده است.درفصل بعد انواع تکرار واژگانی، ادبی و موسیقایی و زیر مجمو عه های هر کدام به طور مفصّل با ذکر دلیل و مثال شرح داده شده است. در این فصل انوا ...

ابوالعطاء کمال‌الدّین محمود بن علی، متخلص به خواجو، از شعرای بزرگ و بلندآوازه‌ی قرن هشتم است. شاعری که سخن او از دیرزمان مورد توجه بزرگان شعر و ادب واقع شده است. وی را «نخلبند شعرا» خوانده‌اند، چرا که در ترکیب کردن ترفندهای بدیعی و بیان و ساخت و پرداخت مضامین نو و جدید، به مرز کمال رسیده بود. از خواجو آثار زیادی بر جای مانده که از جمله‌ی آن‌ها دیوان و خمسه‌ی اوست. خمسه‌ی خواجو از پنج مثنوی به نام‌های زیر تشکیل شده است: 1ـ روضهالانوار 2ـ کمال‌نامه 3ـ گوهرنامه 4ـ همای و هما ...

استاد محمد عابد از شاعران سنّت گرای معاصر است که شهرتش در سرودن اشعار رثایی است ،اما مهارتش در سرودن شعر در انواع قوالب و مضامین کمتر از مرثیه سرایی نیست و شاعران و محققانی چون : استاد محمد حسین شهریار، عمران صلاحی، بهاء الدین خرّمشاهی و دکتر محمدرضا سنگری او را از تواناترین شعرای معاصر دانسته اند. ازآنجایی که مقام ادبی استاد عابد با وجود شایستگیهای فراوان،آنچنان که شایسته بود، شناخته نشد و او گمنام زیست ودرگذشت ، موضوع فوق با هدف معرفی این شاعر توانا به جامعه ادبی کشور، ان ...