عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 224

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

معارف بهاءولد یکی از متون مهم عرفانی قرن ششم و اوایل قرن هفتم است که با توجه به شیوه نگارشِ آن که در بسیاری از مواضع، به طرز جریان سیال ذهن(سوررئالیسم) نوشته شده، از نظر زیبایی‌شناسی و زبانی و محتوایی حایز اهمیت فراوان و دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی سبک این کتاب است، که در سه فصل تنظیم شده است؛ فصل اول به سطح فکری اثر متوجه است، و بسامد افکار نویسنده و گرایش‌های مذهبی و عرفانی او را مد نظر دارد. فصل دوم به سطح ادبی اثر اختصاص دارد و هدف آن معرفی صنا ...

اهمییت ترجمه به عنوان ابزاری برای انتقال فرهنگ واندیشه از زبانی به زبان دیگر بر هیچکس پوشیده نیست.شیوه ترجمه متون کاملا متفاوت است و هر کدام نیازمند سبک خاص وتسلت مترجم به متن است.اما در این میان شعر حدیثی متفاوت دارد.چرا که در شعر صرفنظر از معنا و محتواشعر نیز که در برگیرنده صنایع ادبی وظرافت های خاص زبانی وادبی است بخشی از منا را تشکیل میدهد.در حالی که نظریه پردازانی چون برمن شعر را ترجمه ناپذیر دانسته اند. مشسشونیک در این باره می گوید از ان زمان که بحث نگارش خلاقانه ی متن ...

نیاز به نوشتن این کار از آن جا سرچشمه می گیرد که در سالهای اخیر به دلیل نداشتن علاقه دانشجویان به درس ادبیات ، حذف برخی دروس ادبی ، اختصاص دادن زمان کم به این دروس و همچنین تمرکز بیشتر به جنبه های دیگر زبان مانند گفتار، نوشتار، شنیدار، خواندن و دستور زبان از جانب مسئولان دانشگاه باعث شده است که دانشجویان بعد از فارغ التحصیل شدن از معلومات ادبی زیادی برخوردار نباشند. در این کار تلاش شده است که به اساتید در انتخاب متون راهکارهای مناسبی ارائه شود و بعد از برگزیدن متون ...

برای فهم و شناخت دقیق و فنی شعر هر شاعر باید سبک او را شناخت و برای شناخت سبکش لازم است لوازم و عوامل سبک‌ساز شعر او را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. صناعات شعری از جمله‌ عوامل سبک‌سازی هستند که انتخاب نوع یا انواعي از آن و هم‌چنین میزان استفاده و بسامد آن در شعر هر شاعر، سبک منحصر و مختص به خود او را می‌سازد. یکی از انواع صناعات و شگردهای شعری، صناعات کنایه‌محور هستند. این ابزار ادبی همانطور که از نام آن پیداست صناعتي است كه در آن كنايه به عنوان محور و مركز با صناعاتي ديگر چ ...

این پایان نامه پژوهشی در مورد«بررسی صنایع بدیعی در غزل‌های شهریار»است. که در این راستا آرایه‌های لفظی و معنوی غزل‌های وی، شناسایی، استخراج ، بررسی و بسامد آن‌ها نشان داده شده‌است. این پایان‌نامه در سه بخش تدوین شده است. بخش اول مشتمل بر سوالات، اهداف و فرضیات تحقیق، زندگی نامه، آثار شهریار و نیز مسا‌ئل مربوط به علم بدیع می باشد. در بخش دوم آرایه های لفظی غزل های شهریار، نظیر انواع سجع، جناس و تکرار مورد بررسی واقع شده است و در بخش سوم نیز همانند بخش دوم آرایه های معنوی شناس ...

تبليغات به علت دارا بودن مشخصه اطلاع رساني نقش مهمي در اتخاذ بسياري از تصميمات در زندگي انسانها دارد. در اين ميان، عناوين تبليغاتي داراي نقشي مهم در سازماندهي پيام مورد نظر و در گير ساختن مخاطب با عنصر تبليغاتي مي باشند؛ بنابراين در گفتمان تبليغات جزء اصلي به حساب مي آيند . محققين بر اين باورند که کاربرد صنايع ادبي در عناوين تبليغات چاپي يکي از راههاي تآثير گذار بر روندي است که زبان ومعنا از آن مشتق مي شوند. از آنجا که ساختار صنايع ادبي بر مبناي تحريف هنرمندانه در کلمات و جمل ...

تاريخ جهانگشا به لحاظ سبك شناسي، اثري برگزيده و برجسته در ادبيات فارسي محسوب مي شود . اگرچه به عنوان كتابي تاريخي نيز داراي ارزش است، اما از نظر استفاده بهينه از آرايه هاي لفظي و معنوي اثري بي مانند محسوب مي شود، لذا مي تواند به عنوان درسنامه اي جامع براي دانشجويان و دانش آموختگان ادب فارسي در نظر گرفته شود. تدوين اين رساله از لحاظ طبقه بندي و نامگذاري آرايه ها بر مبناي آثار دكتر سيروس شميسا انجام پذيرفت. روش گرد آوري اطلاعات در تحقيق حاضر كتابخانه اي است وجامعه آماري آن تا ...

یکی از راههای بازنگری، نقد و تحلیل آثار ادبی بررسی آنها از دیدگاه فنون ادبی است. فن بدیع که به بررسی محسّنات و آرایشهای کلامی مورد استفاده شاعران می پردازد نیز از جمله فنون ادبی به حساب می‌آید که به دو بخش معنوی و لفظی تقسیم شده است. در این پژوهش سعی شده است با بررسی تمام اشعار و قالبهای ادبی مندرج در دیوان مسعود سعد سلمان نحوه استفاده وی از صنایع معنوی بدیعی نظیر اغراق، انواع لفّ و نشر، انواع ایهام، مراعات النّظیر، تضاد، تلمیح و... مورد ارزیابی قرار‌گیرد تا بر نقش سازنده آرا ...

بدیع یکی از شاخههای علم بلاغت است که به کارگیری آن ضمن آرایش کلام به بخشی از توان هنری شاعر اشاره دارد. دیدگاه افراطی منتقدان به این فن، سبب شده است نقش آرایههای سودمند بدیعی در میان صنایع غیرمفیدی که به علل گوناگون گسترش یافتهاند، نادیده گرفته شود تا جایی که نظریات ارائه شدهی آنها، توصیه به پرهیز از استفادهی صنایع بلاغی و بدیعی را نشان میدهد. این پایاننامه ضمن بررسی کاربرد صنایع بلاغی، در شعر شاعران معاصر از دورهی مشروطیت تا پیش از انقلاب، به استخراج آرایههای بدیعی در اشعار ...