عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7188

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف طرح شناسایی ضعفها و نارساییهای کنونی آموزش صنایع چوب و طراحی انضباط و محتوی مطلوب آموزشی برای تغییر بنیادی . سئوالات تحقیق : 1 - آیا موقعیت و سمت گیری دروس فنی رشته صنایع چوب در هنرستانهای کنونی مستقر در شمال ایران درست انتخاب شده ؟ 2 - دانستنیها و توانمندیهای لازم برای رشد زمینه های هنر و تکنولوژی چوب شناسایی می شود ؟ 3 - ساختار مطلوب آموزش فنی در شمال ایران چگونه باید طراحی شود ؟ 4 - مکان یابی مطلوب هنرستانهای فنی چوب در گیلان و مازندارن چگونه باید صورت گیرد ؟ نتایج بدس ...

مشارکت در برگزاری نخستین همایش دانشجویی مهندسی صنایع. ...

تعیین اولویتهای تحقیقاتی صنایع دستی فارس این طرح با هدف دستیابی به عناوین اولویتهای تحقیقاتی صنایع استان فارس با استفاده از روش مصاحبه حضوری با مدیران واحدهای صنعتی، نهادها، ارگانها و سازمانهای ذیربط با اعلام گروه کارشناس به اجرا درآمده است . طی این طرح در صورت تمایل به اجرای طرح مشترک قرارداد لازن تنظیم گردیده است . ...

وضعیت کنونی صنایع دستی در پنج کشور فوق الذکر مورد بررسی قرار گرفته است. ...

جهان امروز گرایش به فناوری های جدید دارد و فناوری ها بخصوص فناوری برتر در پیشرفت صنعت و اقتصاد کشور و افزایش توان رقابتی آن نقش بسزایی دارد.فناوری‌های برتر، ابزارهای قدرتمند برای خلق فرصت‌های شغلی جدید،بازسازی اقتصاد منطقه‌ای و اساسی ترین عامل موثر در رقابت‌پذیری در بازارهای پیچیده امروز می‌باشد. با توجه به اهمیت استراتژیک فناوری برتر در کشورهای مختلف، مناطق مستعد در کشورها از نظر سرمایه‌گذاری بر روی صنایع فناوری برتر، باید شناسایی شوند و نظر به اینکه در اکثر مناطق کشور با مح ...

مجموعه آموزشی مهندسی صنایع، در اواخر قرن 19 در پ ی گسترش ن ی از به روش­ها و ابزارهای س ی ستمات ی ک در تصمیم­گیری و مدیریت بنگاه­های تجاری و تولیدی که مشخصه­های اصلی محیط­های مدیریتی در آن زمان سرعت، رقابت، کیفیت و هزینه بود، شکل گرفت. توجه اصل ی در آموزش و پژوهش مهندس ی صنا ی ع متاثر از سطح پیچیدگی و اندازه سازمان در بنگاه­هایی که با ابعاد چند ملیتی طراحی شده بودند، معطوف به توسعه نگرش سیستمی و فرآیند علمی برا ی تجزیه­وتحلیل گزینه­های ممکن تصمیم، و همچنین ارزیابی و انتخاب بهی ...
نمایه ها:

با نگاهی بر سیر تکاملی توسعه صنعتی در طی دو دهه اخیر می‌توان دریافت، اهمیت توسعه تمرکزهای صنعتی به عنوان یکی از اصلی ترین اهرم های توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه ای کشورها به شمار می آید. با نگاهی بر ادبیات موضوع این حوزه دریافت می شود که در این دو دهه ایجاد ابزارهای شناسایی چنین تمرکزهای صنعتی به عنوان قدم اصلی توسعه صنعتی صنایع تمرکزیافته مورد بررسی و تحقیق بوده است. لذا با ترکیب علوم متنوعی همچون علوم اقتصادی، علوم منطقه ای، علوم اقتصاد جغرافیایی و کارآفرینی، روش ها و الگوه ...

مدیریت طراحی در صنایع دستی، فرایندی برای رسیدن از نظمی قدیمی به نظمی جدید است که بسته به موقعیت های زمانی و مکانی دائما در تغییر می باشد. مدیریت طراحی در صنایع دستی، تعریف دقیق هر موضوع تولیدی و شکستن آن به زیربخش ها و سپس سپردن هر زیربخش به مسئولی جداگانه است و بدیهی است که این مطلب با شیوه سنتی تولید صنایع دستی که از مرحله آغاز تا پایان، محصول توسط یک فرد واحد خلق می شود، متفاوت خواهد بود و در نتیجه اشتغال بالاتری را نیز ایجاد خواهد نمود. واضح است که سهم بزرگی از موفقی ...

در این پژوهش وضعیت صنایع در کشور ایران مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است . برای این منظور، بر مبنای طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی (I.S.I.C) زیرشاخه‌های دو رقمی صنایع مشخص شده و وضعیت این زیرشاخه‌ها بر اساس شاخص‌های منتخب اقتصادی مقایسه و تجزیه و تحلیل میشوند. جهت مقایسع بین زیرشاخه‌ها و تعیین عملکرد آنها روشهای تحلیل چندگانه بکار برده می‌شوند. روشهای تحلیل چندگانه به روشهایی اطلاق میشوند که در آنها حوامع مورد بررسی بر اساس معیارهای مختلف و بصورت یکجا مق ...