عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

صله رحم از مبانی واصول موکد دین اسلام، منتسب به نام رحمان و صفت رحمانیت پروردگار هستی است، و مفهومش محبت ودوستی باخویشان ونزدیکان است. به دلیل جایگاه ویژه ای که در تعالیم اسلامی دارد در آیات متعددی از قرآن و در کلام معصومین علیهم السلامبسیار به آن پرداخته شده است.ما در این تحقیق به معنای صله رحم ، اهداف صله رحم پیامد های صله رحم ،آثار قطع صله رحم و عواملیکه موجب قطع رحم می شود را آورده ایم .تحقیق حاضر با روش کتابخانه ای و به روش توصیفی – تحلیلی می باشد.درتحقیق حاضرمهمترین عوا ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت از زندگی و کیفیت زندگی در سالمندان بر اساس قومیت(فارس،کرد،ترک)،صله رحم،حمایت اجتماعی در سطح شهرستانهای جوانرود ، سنقر و کلیایی انجام گرفت.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.به این منظور تعداد 456 نفر از آنها به صورت نمونه گیری تصادفی ساده که با مراجعه به اداره بهزیستی شهرستان جوانرود و همچنین بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان سنقر وکلیایی انتخاب شدند و پرسشنامه ها را تکمیل کردند.ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی– ف ...

در منظر تفکر دینی صله ارحام جز دین ذکر شده که پیامد انجام آن کاهش افسردگی حسن خلق، توسعه اقتصادی، آبادانی شهرها، افزایش عمر، سیادت و آقائی و تعمیق محبت بین مومنین است. در قالب این چهارچوب نظری فرض شده است که صله ارحام و کیفیت مطلوب روابط فامیلی عامل پیشگیری از افسردگی است. در قالب یک طرح پژوهشی گذشته نگر، تحلیلی و مورد- شاهدی فرضیه مذکور آزمایش شد. جامعه مورد پژوهش کلیه بیماران با تشخیص (افسردگی اساسی) و (اختلال انطباقی با خلق افسرده) مراجعه کننده و بستری در مرکز پزشکی نور در ...

در پژوهش حاضر به منظور بررسی« جایگاه صله رحم از منظر قرآن و روایات» یافته های زیر بدست آمده است:در بسیاری از آیات و ورایات به روابط حسنه بین فامیل تأکید شده است و پیوند و دوستی با خویشان در حد پرستش خداوند، بیان شده است، از این رو صله رحم و رعایت حقوق ذی القربی، جایگاهی بس عظیم و گرانقدر دارد. صله رحم در قرآن و روایات، به پیوندی والاتر از پیوند با پدر و مادر و احسان به یتیمان ذکر شده است. پس از مسأله ی توحید و دوری از شرک، رعایت اولویت در میان خویشان،به مسأله ی ارحام،و احسان ...

اثرات روانی، اجتماعی و دنیایی و اخروی صله رحم نشانگر اهمیت آن در بهداشت روانی است . لذا با توجه به این مبنای نظر قوی و غنی پژوهش حاضر طراحی و اجرا گردید. مطالعه مقطعی ( مورد- شاهد) با روش نمونه گیری تصادفی ساده بر روی 50 نفر از بیماران دارای اختلال افسردگی اساسی و اختلال انطباقی با خلق افسرده انجام شد. ابزار اندازه گیری متغیرها مصاحبه و پرسشنامه کیفیت صله ارحام بود. داده های مورد نظر پس از گرداوری تجزیه و تحلیل شد. ...

این بررسی به منظور آگاهی از فرهنگ صله‌رحم در بین مردم صورت گرفته است . افراد نمونه این بررسی 700 نفر از افراد 15 سال به بالای شهر تهران بوده که 48 درصد آنها مرد و 52 درصد زن بوده‌اند برخی نتایج این بررسی عبارتند از: -1 11 درصد پاسخگویان در هنگام تعطیلات به دیدار اقوام می‌روند و بقیه این اوقات صرف کارهای دیگری مثل تماشای تلویزیون، استراحت ، رسیدگی به کارهای عقب‌افتاده و غیره می‌کنند که گروه سنی 30-39 سال بیشتر افراد این گروهند -2 44 درصد پاسخگویان سالی یکبار یا کمتر به دی ...

چکیده : این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه کتاب دین و زندگی پایه نهم متوسطه اول به دین ورزی (اصول و فروع دین ) و مولفه های بین فردی (تعاون ،صله رحم ،سپاسگذاری و گذشت ) ، روش تحقیق از نوع کیفی و تحلیل محتوا ؛جامعه آماری و واحد تحلیل کتب دین و زندگی پایه نهم متوسطه اول می باشد. تمام محتوای کتاب به عنوان جامعه پژوهش و با روش نمونه گیری تمام شمار انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.ابزار جمع آوری در پژوهش حاضر سیاهه تحلیل ومحتوا می باشد که پس از بررسی اسناد و مدارک و معادلات ...

چکیده ندارد.