عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حاکمیت قانون از پیش شرط های اصلی و اساسی در استقرار و دوام یک حکومت محسوب می شود. در اصل حاکمیت قانون، همه افراد در برابر قانون یکسان و برابر هستند. قانون بر همه امور و افراد برتری و تفوق دارد و هیچ کس مستثنی از قانون نیست. در یک جامعه، اگر حکومت قانون وجود داشته باشد و اجرا شود، تعامل میان مردم و فرمانروایان سبب رشد و سعادت آن جامعه خواهد شد. اگر جامعه ای به حکومت قانون پایبندی نداشته باشد در پی آن سرکوب مردم، نقض حقوق بشر و هرج و مرجی که در سطح داخلی ایجاد می شود به صحنه بی ...

پس از آنکه جامع? ملل در جلوگیری از بروز جنگِ بین الملل دوم ناکام ماند ، جامع? جهانی با پذیرفتن اصل ممنوعیتِ توسل به زور در روابط بین الملل و در راستای برقراری صلح و امنیت بین المللی این بار طرحی نو درانداخته و سازمان ملل متحد را تشکیل میدهند . اعضای این سازمان با تصویب منشور ملل متحد و بر اساس بند 1 از ماد? 24 آن ، مسئولیت حراست از صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واگذار نموده و برطبق مواد 39 و 41 از فصل هفتم ، شورا موظف می شود تا در صورت احراز هرگونه تهدید عل ...

سازمان ملل متحد از بدو تأسیس تاکنون شاهد تحولات بسیاری بوده است.سازمان ملل به طور اعّم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص،اقدامات متعدد و متفرقی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند. شورای امنیت از طریق ساز وکار موجود در منشور ملل در صورت تشخیص به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی ، می تواند بر اساس مادۀ 39 منشور اقدام و طبق مادۀ 41 ،مجازاتهایی را علیه کشور خاطی وضع و اعمال نماید.در همین راستا، انحصار طلبی برخی از اعضاء دارای حق وتو در شورای امنیت باعث ا ...

در سال‌های اخیر پدیده تغییرات آب و هوایی از یک مسئله صرفاً زیست محیطی به صدر نگرانی‌های امنیتی حداقل برخی از کشورها تبدیل شده است. نقطه عطف این تغییر جایگاه، طرح موضوع تغییرات آب وهوایی و پیامدهای آن بر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در شورای امنیت سازمان ملل در سال‌های 2007 و 2011 میلادی بوده است. در این بین‌ کشورهای توسعه یافته به ارتباط میان تغییرات آب و هوایی و مخاصمات مسلحانه نیز اشاره کرده‌اند که با مخالفت کشورهای در حال توسعه مواجه شده است. پایان نامه حاضر نیز در چهار فصل ...

توسعه روزافزون روابط کشورها در زمینه های مختلف نیازمند به صلح و امنیت است. و بزهکاران همواره تهدیدی علیه صلح و امنیت هستند.از لوازم تحقق عدالت کیفری نیز همواره مجازات مجرمان جنایات شدید بوده است. به همین دلیل نیاز به ضمانت اجرا در سطح بین الملل همانند سطح داخلی احساس شد.اما همواره نبود مرجع قانونگذاری بین المللی با صلاحیت و تصویب قوانین جهانی و نبود نهاد قضایی کاملا مناسب برای تضمین اجرایی شدن قواعد بین الملل از چالشهای پیش روی حقوق بین الملل بوده است. به همین دلیل اقدامات د ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه ی سازکارهای منطقه ای و شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی با تاکید بر اقدامات ناتو در لیبی است . پس از بررسی مفهوم صلح از دیدگاه جامعه ملل و منشور سازمان ملل در مورد صلح به بررسی فصل هفتم منشور و نقش شورای امنیت به عنوان رکن اصلی سازمان ملل در حفظ صلح خواهیم پرداخت. شورای امنیت در مورد اجرای این وظیفه خطیر خود ، با توجه به اینکه سازمان ملل نیروی کافی برای تحقق این امر ندارد فصل هشتم منشور مبادرت به بررسی همکاری با سازمان های منطقه ای پرداخت ...

درطول جنگ صدمات جبران ناپذیری به بشر بویژه برکودکان وارد می شود و تعداد کثیری از قربانیان را کودکان تشکیل می دهند.کودکان در جنگ عمداً مورد هدف می باشند و به عنوان سرباز،جاسوس و مین یاب و یا برای انجام کارهایی از قبیل آشپزی و باربری مورد سوءاستفاده قرار می گیرند.لذا سربازگیری کودکان ازسوی جامعه بین المللی محکوم گردید وسازمانهای بین المللی و غیردولتی جهت آزادی وبازگشت آنها به جامعه مدنی حمایتهایی را صورت دادند.از جمله نهادی که نقش حمایتی بر وضعیت کودکان در جنگ را داشته شورای ا ...