عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اساسی پژوهش حاضر شناسایی وضعیت موجود و مطلوب صلاحیت‌های حرفه‌ای مربیان پیش‌دبستانی از دیدگاه مربیان و مدیران بوده و با روش توصیفی (پیمایشی) انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش مربیان و مدیران دورۀ پیش‌دبستانی شهرستان‌های میبد و اردکان به تعداد 246 نفر (128 مربی و 118مدیر) بود، که از بین آنها 200 نفر (100 مربی و 100 مدیر) بر اساس جدول کرجسی و مورگان به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج نشان داد که هم از نظر مربیان و هم از نظر مدیران بین وضعیت موجود و مطلوب صل ...

پرستاران اصلی ترین و مهمترین نقش را در ارائه خدمات بهداشتی در بیمارستان ها ایفا می کنند. به همین دلیل عوامل موثر بر رضایت شغلی پرستاران همواره موضوعی حیاتی و مهم برای مطالعه هستند. هدف این مطالعه پیش بینی رضایت شغلی بر اساس هوش هیجانی و صلاحیت پرستاران شاغل در بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بود. در این پژوهش که با طراحی همبستگی انجام شد، 132 پرستار شاغل در بیمارستان اصلی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به روش سرشماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جمع آور ...

پژوهش حاضربه بررسی تأثیرصلاحیت های معلم برسوادخواندن دانش آموزانپایه چهارم ابتدایی براساس داده های پرلز2006می پردازد. این پژوهش به 5فرضیه، که تأثیر رضایت شغلی، مهارت های آموزشی،مطالعه موثرمعلم وسابق? تدریس وآموزش های دوره تربیت معلم وضمن خدمت که معلمان دریافت کرده اند برپیشرفت سوادخواندن دانش آموزان را از طریق بررسی داده های پرلزمی پردازد. جامعه آماری این پژوهش که طبق آمارتعداد240مدرسه با5411دانش آموزبامیانگین سنی 10/2 سال برای شرکت درآزمون پرلز2006 انتخاب شدند، که همگی دانش ...

هدف اوليه اين تحقيق بررسي صلاحيت هاي حرفه اي مورد نيازكارشناسان وزارت جهاد كشاورزي در اجراي ارزشيابي فعاليت ها مي باشد. صلاحيت هاي ارزشيابي به 6 گروه تقسيم مي شوند. دومين هدف تعيين رابطه بين برخي متغيرهاي فردي و حرفه اي كاركنان با ديدگاه آنان نسبت به اهميت قابليت ها مي باشد. هدف سوم، بررسي مناسب ترين زمان آموزش قابليت ها از ديدگاه كارشناسان مي باشد. تحقيق از نوع پيمايشي مي باشد. جامعه آماري شامل كاركنان دفتر نظارت و ارزيابي و كاركنان دفتر معاونت ترويج وزارت كشاورزي است و از ر ...

از آن جایی که سوء مدیریت و فساد اداری و مالی در دستگاه های اداری عامل موثری در تضعیف پایه های حکومت به شمار می رود، بهترین روش برای مبارزه با بی قانونی و سوء جریان در اداره امور کشور وجود نظارت مستمر و ایجاد نهاد های خاص نظارتی در کشور است. نظر به اهمیّت این نهادها، در نظام حقوقی ایران برای اعمال اصل حاکمیّت قانون در تمامی بدنه های اداری و اجرایی نظام اصل 174 قانون اساسی پیش بینی شده است که به موجب آن، بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در ...

تحقیقات نشان داده است که آزمونهای استخدامی، به شرط دارا بودن روایی نه تنها یکی از با ارزشترین ابزارهای شناساسی افراد مناسب برای سازمان بوده، بلکه نقش مهمی در تعیین میزان شایستگی افراد ایفا می کند. این پژوهش، با هدف "بررسی روایی آزمون استخدام شرکت نفت و رابطه آن با عملکرد و رضایت شغلی کارکنان" صورت گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات از اسناد و مدارک پرسنلی و پرسشنامه استفاده شده و به دلیل در دسترس بودن کل نمونه به تعداد 103 نفر، جامعه آماری با تعداد نمونه مساوی در نظر گرفته شد. ...

مدیریت زنجیره تامین در تجارت بین‌المللی، امروزه به یکی از مهمترین فرآیندهای سازمان‌ها تبدیل شده است. همچنین در بازار رقابتی امروزه برای مواجه با فعل و انفعالات محیطی، اهمیت نیاز به تصمیم‌گیری سریع و باکیفیت مناسب در مسئله انتخاب تامین‌کننده به‌ویژه در سازمان‌هایی که دارای تامین‌کنندگان متعدد و متنوع هستند سبب شده است که مدیریت تامین‌کنندگان به یکی از موضوعات کلیدی در مدیریت زنجیره تامین تبدیل شود، درنتیجه در پاسخ به مسئله‌ی مذکور، بکارگیری دانش سازمانی در جهت ایجاد زنجیره تام ...