عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 294

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از جمله عواملی که در تحولات تزیینات به خصوص در بخش معماری موثر بوده مواد و مصالح است.در این میان گچ به عنوان ماده‌ای با قابلیت دسترسی آسان و انعطاف پذیری بسیار زیاد نسبت به دیگر مصالح، از امتیازی ویژه برخوردار است.ایرانیان از دیرباز با گچ آشنایی داشته اند و هنر گچبری با پیشینه‌ای طولانی از آرایه-های مهم تزیینات معماری ایرانی به شمار می‌رود. استفاده‌ از گچ در ابتدا به عنوان یک ماده‌ی ساختمانی برای رفع نیازی عملی مورد استفاده بوده است ولی با گذشت زمان ضمن حفظ جنبه‌ی کاربردی آن ...

برای ورود به یک بحث انتقادی از توسعه سیاسی ایران باید معیارهای مشخصی را مد نظر گرفت تا بتوان میزان توسعه را سنجید. دستیابی به شاخص‌های توسعه سیاسی مشاجره انگیزه بوده ، می‌توان تکوین و رشد جامعه مدنی یا تشکیل نیروهای اجتماعی را به عنوان یک شاخص قابل تامل و عمده در نظر گرفت بطور کلی نظریه‌های توسعه سیاسی به دو دسته تقسیم می‌شوند: اول نظریاتی که توسعه سیاسی را پیدایش دولت نیرومند می‌بیند و دوم نظریاتی که توسعه سیاسی را در جامعه نیرومند و توانایی‌های اجتماعی جستجو می‌کند (ایمنی ت ...

برای ورود به یک بحث انتقادی از توسعه سیاسی ایران باید معیارهای مشخصی را مد نظر گرفت تا بتوان میزان توسعه را سنجید. دستیابی به شاخص‌های توسعه سیاسی مشاجره انگیزه بوده می‌توان تکوین و رشد جامعه مدنی یا تشکیل نیروهای اجتماعی را به عنوان یک شاخص قابل تامل و عمده در نظر گرفت بطور کلی نظریه‌های توسعه سیاسی به دو دسته تقسیم می‌شوند: اول نظریاتی که توسعه سیاسی را پیدایش دولت نیرومند می‌بیند و دوم نظریاتی که توسعه سیاسی را در جامعه نیرومند و توانایی‌های اجتماعی جستجو می‌کند (ا ...

کردستان به مثابه جغرافیای محل سکونت کردها همواره بخشی از پیکره ایران زمین بوده است که در ادوار مختلف تاریخی تحولات مهمی را از سر گذرانده است .با تشکیل حکومت صفویه در سال 907 ه ق و سرکوب مدعیان و سر جنبانان محلی در گوشه و کنار کشور شاه اسماعیل برآن شد تا امراء و سران کرد را نیز همچون سایر مدعیان و فرمانروایان محلی به انقسیاد خود درآورد اما امراء و سران کرد که به صورت مستقل در حوضه جغرافیایی خود فرمانروایی می کردند حاضر به پذیرش انقیاد و اطاعت از حکومت مرکزی نبودند .که این مسئ ...
نمایه ها:
صفویه | 
کردها | 

دور? صفویه یکی از مهمترین ادوار تاریخ هنر ایران است. نگارگری در این دوره دارای تحولاتی بوده است که زمینه ساز آثار پس از خود بوده است. تزئین و نقوش همواره جایگاه خاصی در نگارگری داشته است، تزئین و نقش اندازی روی لباس هم از این جمله بوده است. این پایان نامه که با هدف شناسایی و معرفی نقوش روی لباس ها در نگارگری های صفویه از ابتدا تا پایان دور? صفوی و دسته بندی نقوش روی لباس ها در نگارگری دور? مذکور از ساده به پیچیده و یا از تجرید به تعین انجام گرفته است، برای رسیدن به سو ...
نمایه ها:
پوشاک | 
صفویه | 
نقوش | 

رساله حاضر در پی پاسخگویی به علل و صور گوناگون نقش سیاسی ایلات در دوره صفویه و با استفاده از روش مطالعات تاریخی است .محدوده زمانی مورد بررسی از آغاز دولت صفویه تا پایان حکومت شاه‌عباس می‌باشد، که جامعه ایلی از تبلور و حضور سیاسی - اجتماعی بیشتری برخوردار بود.تاریخ این دوره در زمینه موضوع فوق نشاندهنده اجازه بروز فعالیتهای سران ایلی در عرصه‌های سیاسی داخلی و خارجی است که ریشه‌های آن را باید در فاصله میان سقوط بغداد تا تشکیل این دولت جستجو نمود.پیوند سران ایلات و شیوخ متصوف برا ...

این پژوهش در پی یافتن و بررسی تزئین گرایی در دوره صفویه و اوایل قاجاریه بوده است و ضمن پرداختن به مفهوم عام و کلی تزئین به بررسی شاخه های مختلف نقوش تزئینی و همچنین تحقیق در سابقه این نقوش پرداخته شده است پرداختن به تزئین گرایی در هنر نگارگری ایران مسئله ای است که شاید بتوان آن را یکی از ارکان اصلی هنر ایران بالاخص نقاشی دانست. نقوش مورد استفاده در هنر ایران اگرچه ساده یا بسیار پیچیده باشد ، جرئی جدا نشدنی از این هنر به حساب می آید . این نقوش ریشه در هنر گذشته ایران داشته و پ ...

چکیده‌: گیلان سرزمینی است که خاستگاه دو قوم گیل و دیلم بوده و اینان بومیان اصلی آن محسوب می‌شوند. اما در این سرزمین، اقوام دیگری، ازجمله کُردها نیز وجود دارند که با توجه به بررسی‌های این تحقیق، ورود آنان به عنوان یک اقلیت قومی متشکل و منسجم، در مقطع زمانی مشخصی صورت‌گرفته است. این بازه‌ی زمانی که براساس متون تاریخی، به دست آمده است، بین تشکیل سلسله‌ی صفویه تا پایان دوره‌ی افشاریه می‌باشد. بر این اساس، ورود نخستین گروه از کردها، همزمان و همراه با پناهندگی اسماعیل میرزا به گیل ...

یکی از شاخصه‌های بررسی تاریخ جوامع، فرهنگ و تاریخ مرتبط بدان است و عصر صفوی در ایران یکی از دوران تأثیرگذار در روند فرهنگی مردم این سرزمین بر شمرده می‌شود. در این عصر، با رسمیت و نهادینگی تشیع امامیه هر عنصر فرهنگی در قالب آن قرار گرفته و مورد سنجش و سپس مورد قبول جامعه می‌گردید. با توجه به اینکه کاشان از شهرهای با سابقه شیعه به شمار می‌آید، می‌توانسته در عصر صفوی از اهمیت بالایی برخوردار باشد؛ در این زمینه تاکنون پژوهشی صورت نگرفته و مبهم و ناشناخته ماندن این بخش از تاریخ کا ...
نمایه ها:
کاشان | 
صفویه | 
فرهنگ |