عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در گزارش حاضر، روش طراحی معکوس کسکید پره‌ها برروی صفحه جریان گردنده مورد بررسی قرار می‌گیرد. این روش براساس معادلات اساسی آیروترمودینامیکی بنا شده است . زاویه جریان در ورود و خروج به کسکید پره‌ها، پارامترهای آیروترمودینامیکی ورودی و دیگر شرایطلازمه باتوجه به روش حل داده‌های مسئله می‌باشند . برمبنای ورودی‌های ذکر شده، جواب‌های مسئله عبارتند از شکل هندسی ایرفویل به اضافه مقادیر ترمودینامیکی و سرعت در هرنقطه از فضای کسکید. دو تقریبی که دراین نوشتار بررسی می‌گردد، یکی روش محاسبه ...