عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 283

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و همچنین پارامترهای کمی و کیفی علوفه چهار رقم جو( Hordeum vulgar L.) در سال زراعی 90-89 آزمایشی در مزرعه کشت و صنعت آستان قدس رضوی در شهرستان اسفراین انجام شد. این آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 8 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از دو سطح شوری آب آبیاری (آب معمولی با هدایت الکتریکی 2/28 و آب شور با هدایت الکتریکی 15/13 دسی زیمنس بر متر) و چهار رقم جو (آبیدر، سهند، یوسف و ...

هیدروپونیک روشی مناسب جهت رشد گیاهان، با استفاده از محلول غذایی در آب و بدون خاک است. از مهم‌ترین مزایای هیدروپونیک، توانایی کنترل شرایط محیطی گیاهان کشت شده در این روش است. امروزه مواد مختلفی در سیستم‌های هیدروپونیک به کار برده می‌شود. برای مثال اسید هومیک و فولویک در سیستم‌های هیدروپونیک جهت افزایش محصول استفاده می‌شوند. به منظور بررسی تاثیر اسید هومیک بر صفات کمی و کیفی توت‌فرنگی رقم سلوا، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی د ...

استفاده از کودهای زیستی می تواند بعنوان یکی از روشهای موثر در توسعه کشاورزی پایدار و همچنین بعنوان جایگزین مناسب کودهای شیمیایی نقش سازنده ای در کاهش آلاینده ها ایفا نماید. قارچ تریکودرما در دهه گذشته توانسته در کنترل بیولوژیک بیماریها و همچنین افزایش رشد گیاهان موثر واقع شود. در این تحقیق اثرات تیمار قارچ تریکودرما بر روی شاخصهای رشد تعدادی از گیاهان زینتی مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش اول میزان رشد دو جدایه قارچ تریکودرما در هفت بستر و در شرایط اتوکلاو شده و اتوکلاو نشده ...

نیکل یکی از جدیدترین عناصر غذایی ضروری شناخته شده برای گیاهان آلی می باشد که هنوز در مورد آثار این عنصر بر رشد گیاهان مختلف اطلاعات زیادی وجود ندارد. نیکل یکی از فلزات سنگین است که خصوصیات سمی آن برای انسان، حیوانات و گیاهان تأئید شده است. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر نیکل روی خصوصیات کمی و کیفی گل رز بر پایه طرح کاملاَ تصادفی با چهار تیمار و هر تیمار شامل سه تکرار انجام شد. برای ارزیابی اثر نیکل از ترکیب سولفات نیکل در غلظت های(0، 0/5، 2، 4 ppm) به صورت محلول پاشی استفاده ش ...

گندم اولین غله و مهمترین گیاه زراعی دنیاست که از عمده‌ترین محصولات کشاورزی ایران و تأمین کننده بیشترین نیاز غذایی کشور می‌باشد. پایین بودن غلظت عناصر غذایی روی و مس در مواد غذایی کشور مسئله ساز شده است. کمبود این عناصر در تولیدات کشاورزی، یکی از عوامل ظهور و گسترش بیماری‌های مختلف است که عمدتاً به دلیل کمبود یا عدم مصرف کودهای حاوی این عناصر غذایی در کشاورزی می‌باشد. بر این اساس در سال زراعی 93-1392 آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان واقع در شهرستان دهگلان اجرا شد. در ...

افزودن کودهای کمپوست و ورمی‌کمپوست به خاک سبب بهبود عناصر غذایی، شرایط فیزیکی و میکروبی خاک می‌گردد. بدین منظور، اثر تکی و تلفیقی کودهای کمپوست، ورمی‌کمپوست و شیمیایی بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی گیاه دارویی ریحان در پژوهشی در سال 1392 در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا گردید. این آزمایش به صورت کرت خرد شده درقالب بلوک‌های کامل تصادفی با 2 عامل، اصلی (کود) و فرعی (رقم) در 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای کودی شامل: تیمار ورمی‌کمپوست (ton/ha 20)، تیمار کمپوست ...

بمنظور ارزيابي خصوصيات كمي و كيفي اكوتيپ‌هاي مختلف توت روباه تحت تنش‌هاي مختلف رطوبتي و شوري دو آزمايش در مزرعه تحقيقاتي و گلخانه مركز تحقيقات كشاورزي شهركرد و يك آزمايش درآزمايشگاه دانشكده كشاورزي دانشگاه شهركرد در سال زراعي ١٣٨٩ اجرا گرديد. آزمايش مزرعه‌اي‌ شامل چهار تيمار مختلف آبياري در زمانهاي ٢٠، ٤٠، ٦٠ و ٨٠ درصد تخليه رطوبتي خاك بعنوان فاكتور اصلي و سه اكوتيپ مختلف گياه توت روباه (تهران، سميرم و فريدونشهر) بعنوان فاكتور فرعي در يك طرح بلوك خرد شده در قالب طرح بلوك كامل ...

مدیریت صحیح مصرف کود یکی از ابزارهای لازم برای برخورداری از یک نظام اگرواکولوژیکی پایدار و پرسود می باشد. در راستای نیل به این هدف، در این پژوهش تاثیر منابع و مقادیر مختلف کود بر عملکرد کمی و کیفی زعفران به عنوان یکی از گیاهان مزیت دار کشور بررسی شد. آزمایش مزرعه ای به صورت فاکتوریل با دو عامل، در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی زعفران دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد به اجرا در آمد. عامل اول مشتمل بر مقادیر مختلف کود شیمیایی نیتروژن در سه سطح 0، 50 و 100 درصد ...

به منظور بررسی اثر کودآلی میسلیومی و نیتروژنه بر روی برخی صفات کمی و کیفی سیب زمینی رقم آگریا آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1391 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل(سامیان) انجام شد. در این آزمایش عامل اول کودآلی میسلیومی در سه سطح( محلول صفر، 5 و 2/5 درصد ) و عامل دوم کود نیتروژنه در دو سطح(صفر و 250کیلوگرم در هکتار)بود. نتایج حاصل نشان داد که اثر اصلی کودآلی میسلیومی و کود نیتروژنه روی صفات عملکرد تک بوته، عملکردکل، عملکرد قابل ...