عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 438

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعه توصیفی نیز با هدف بررسی علل ایجاد کننده در 310 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) در سالهای 81-1378 انجام شده است. جهت پردازش داده ها از نرم افزار ‏‎SPSS‎‏ و آزمون تی استفاده گردیده است. میانگین سن بیماران 10 تا 18 سال بود و نسبت زن به مرد 3 به 1 بوده است. در 7/58% بیماران صرع از نوع ایدیوپاتیک و یا کریپتوژنیک بوده و 3/41% از نوع ثانویه بود علل ایجاد کننده در این بررسی به ترتیب شیوع شامل صرع ایدیوپاتیک و کریپتوژنیک 7/58% ضربات سر 5/13% حوادث عروقی مغزی 5/6 ...
نمایه ها:
صرع | 
1381-1378 | 
مشهد | 

صرع مقاوم و کنترل نشده از مشکلات خطیر طب کودکان است که توان و تجربه پزشکان و سیستم های بهداشتی درمانی را به چالش می گیرد. تلاش به منظور یافتن راه حل درمانی موثر جهت کنترل این تشنجات از دیگر چالش های موجود در این رابطه است. به منظور نتیجه گیری از این تلاش ها لازم است برخورد با این گونه بیماران سازمان یافته و توام با تجزیه و تحلیل باشد و طرح درمانی که برای آنان ارائه می شود عوامل غیر قابل اجتناب فیزیولوژیک و پاتولوژیک و همچنین عوامل اجتناب ناپذیر اگزوژن راکه سبب مقاومت به درمان ...

هدف پژوهش جاری آنست که آیا می توان از یک مارکر بیوشیمیایی ( همانند هورمون ‏‎PRL‎‏ ) برای تشخیص افتراقی حملات صرع واقعی از کاذب کمک گرفت و آیا افزایش سطوح پلاسمایی هورمون ‏‎PRL‎‏ متعاقب حملات تشنجی، از نظر آماری معنی دار می باشد و دیگر آنکه بیشترین میزان افزایش هورمون ‏‎PRL‎‏ متعاقب حملات تشنجی در چه زمانی از حمله تشنج میباشد و در نهایت آنکه آیا اندازه گیری سطح پلاسمایی هورمون ‏‎PRL‎‏ متعاقب حملات صرع در کنار سایر روشهای پاراکلینیکی همانند ‏‎EEG‎‏ کمک کننده است؟ برای حصول این ...

یکی از تلخ‌ترین صحنه‌های زندگی والدین صحنه ابتلا کودک خود به حملات صرع می‌باشد در این موقع تمامی تلاش کادر پزشکی صرف کنترل حملات تشنج می‌گردد. شیوع حملات صرع و تشنج در جامعه نادر نیست و بر اساس مطالعات انجام شده در جمعیتهای مشخص در کشورهای آمریکا، حدود 0/5 درصد کل اجتماع به آن مبتلا هستند و این بدان معنی است که از هر 200 نفر فرد عادی یک نفر به حملات تشنج و صرع مبتلا است علل ایجادکننده حملات صرع شدت حملات متفاوت است و شک نیست که کشف داروهای ضد صرع ...
نمایه ها:
صرع | 

با توجه به شیوع صرع و کثرت مراجعین شاغل به تحصیل به کلینیکهای مغز و اعصاب و روانپزشکی به دلیل بروز مشکلات تحصیلی و متعاقب آن پیامدهای روانی اجتماعی و به منظور آگاه‌سازی اولیا و نیز مربیان آموزشی به نقش و اهمیت تشنجات در فرآیندهای شناختی، که طی مطالعات به دست آمده اثر کاهنده دارد این مطالعه طراحی شد. تعیین و مقایسه هوشبهر کلامی، غیرکلامی، مبتلایان به صرع 8-15 ساله با گروه کنترل. فرضیات : نیمرخ شناختی مبتلایان به صرع در مقایسه با افراد گروه کنترل چگونه است ؟ میانگین هوشبهر کلام ...

جراحی در بچه‌هایی که صرع دارند یک موضوعی است که جدیدا مطرح شده است . از موضوعات عملی مهم، اتخاذ سیاستهایی برای انتخاب مناسب‌ترین افراد و نوع و زمان مناسب عمل جراحی صرع می‌باشد. این مطالعه برای نشان دادن این نکات انجام شده است . پس از کنترل جراحی صرع، اختلالات رفتاری (31 درصد) بیماران بیشتر از عملکرد شناختی (25 درصد) بهبود یافت . سن بیمار در زمان شروع، مدت زمان و دفعات تشنج، مقاومت بیماری در برابر درمان و ویژگیهای تشنج، با اعمال شناختی، رفتاری و تحصیلی پیش از عمل و پس از آن با ...

در گذشته، افزایش شیوع خود پادتنها در بیمارانی که صرع داشتند به اثر داروهای ضدصرع نسبت داده می‌شد. هدف این مطالعه اندازه‌گیری خود پادتنها در گروه کاملا مشخصی از بیماران مبتلا به تشنج بود تا اثر بیماری صرع و درمان دارویی ضدصرع روی وجود خود پادتن‌ها مشخص شود.شیوع خود پادتنها در بیماران مبتلا به صرع از جمله مواردی از اختلال تشنج که تازه تشخیص داده می‌شوند بیشتر است . افزایش شیوع خود پادتنها با بیماری صرع در مقایسه با مصرف داروهای ضدصرع ارتباط قوی‌تری دارد، شاید این موضوع حاکی از ...

هدف مقاله بررسی اثر داروی صرع زای پنتیلن تترازول ‏‎(PTZ)‎‏ بر جریانهای یونی رو به داخل و رو به خارج کاتیونی در نورون ‏‎D5‎‏ حلزون باغی است. مواد و روشها: آزمایشهای روی سلول ‏‎D5‎‏ واقع در گانگلیون پاریتال چپ حیوان انجام شد. با استفاده از روش ثبت داخل سلولی دو میکروالکترودی جریانهای یونی رو به داخل و رو به خارج کاتیونی غشا ثبت گریدده و خصوصیت جریانهای یونی در شرایط صرع با استفاده از کاربرد خارج سلولی داروی صرع زای پنتیلن تترازول (25 میلی مولار) مورد بررسی قرار می گرفت. کاربرد ...

جهت تعیین مقدار نیاز بیماران مبتلا به داروهای کنترل کننده صرع از بین 400 بیمار بالای ده سال که از سال 1366 لغایت سال 1369 به سرویس اعصاب مراجعه کرده‌اند 125 بیمار که مراجعه منظم داشته و دستورات دارویی را اجرا کرده ، و نوار مغزی آنها غیرطبیعی و دلالت بر صرع داشت تحت بررسی قرار گرفتند. شروع درمان با یکی از سه داروی فنوباربیتال ، فنیتوئین ، یا کاربامازپین بوده که بتدریج مقدار دارو افزایش یافته تا بیمار کنترل شود (حداقل سه ماه حملات صرع قطع شده باشد) یا اینکه عوارض جانبی مانع ادا ...
نمایه ها:
صرع |