عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی راهبردی باعنوان صدور ارزش های انقلاب اسلامی توسط رهبران انقلاب مطرح شد و به عنوان یکی از اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ، در این چند دهه گذشته از انقلاب اسلامی قرار گرفت ، این راهبرد با توجه به ماهیت خود فرصت ها و چالش هایی را به همراه داشته است که از مهمتین این چالش ها می توان از وضعیت حاکم بر نظام بین الملل ،منافع کشورهای غربی در جهان اسلام ،تبلیغات رسانه های بیگانه برعلیه ارزش های انقلاب اسلامی ،ملی گرایی افراطی در جهان اسلام و رشد گروه های تکف ...
نمایه ها:

با نگاه به فلسفه حج و اسرار تشریع آن در منابع مشترک همه مسلمانان این نکته آشکار می‌شود که حج دارای ابعاد جامع فردی و سیاسی- اجتماعی است. از سوی دیگر انقلاب اسلامی ایران با توجه به ماهیتش که مبتنی بر دین جهانشمول اسلام است، انقلابیقابل صدوربه شمار می‌آید. یکی از کانون‌های مهمی که می‌تواند الگوی انقلاب اسلامی ایران را به جهان اسلام و کشورهای اسلامی منتقل نماید، فضای حج ابراهیمی است. مساله اصلی این پژوهش آن است که تبیین کند چه فرصت‌هایی در حج جهت صدور ارزش‌های انقلاب اسلامی وجود ...

کشف دیپلماسی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) ، به عنوان اثرگذارترین اندیشمند سیاسی معاصر، در عرصه بین الملل، بسیار ضروری است، لذا مبتنی بر این فرضیه که «دیپلماسی امام خمینی رحمه الله علیه یک دیپلماسی متعالیه مبتنی بر اندیشه «اسلام ناب محمدی صلی الله علیه است»، به این سوال پاسخ داده می شود که « الگوی دیپلماسی در اندیشه امام خمینی چیست؟». مبانی معرفتی امام ره، در قالب اندیشه های فقهی، فلسفی و عرفانی امام ره، حقیقت «انسان»، به عنوان مهمترین منبع دیپلماسی بیان می گردد. لذا انسان ...