عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مراسم آتش بازی همه ساله در بسیاری از کشورهای جهان سوم به مناسبتهای مختلف انجام می گیرد. در کشور ما نیز جشن آتش تحت نام چهارشنبه سوری همه ساله در آخرین شب چهارشنبه سال انجام می شود. در سالهای اخیر به علت استفاده از وسایل آتش بازی غیر استاندارد هر ساله شاهد حوادث دلخراشی در روزهای پایان سال می باشیم. در این مطالعه توصیفی به بررسی شیوع نسبی آسیبهای چشمی مرتبط با چهارشنبه سوری در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اورژانس بیمارستان فارابی در تاریخ 23لغایت 25 اسفند 1378 پرداختیم. در ...