عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج این بررسی نشان می‌دهد که 48 درصد پاسخگویان شنونده و 59 درصد پاسخگویان بیننده برنامه‌های رادیو و تلویزیون محلی مرکز تبریز بوده‌اند. براساس اطلاعات بدست آمده زنان با 51 درصد بیشتر از مردان با 45 درصد و افراد گروههای سنی 25 تا 29 سال و 40 تا 49 سال و 50 سال به بالا به ترتیب با 51، 51 و 49 درصد بیش از سایر گروههای سنی و افراد با تحصیلات ابتدایی و راهنمایی به ترتیب با 58 و 57 درصد بیش از سایر سطوح تحصیلی شنونده برنامه‌های محلی مرکز تبریز بوده‌اند و نیز زنان با 62 درص ...

53 درصد از افراد جامعه آماری به این برنامه گوش می‌دهند و 38 درصد آنان (شنوندگان) این برنامه را مفید می‌دانند. باید در نظر داشت 26 دصد پاسخگویان سواد در سطح ابتدایی دارند که خود سواد با نوع شغل و میزان درآمد رابطه مستقیم دارد، همچنین 90 درصد خانمهای پاسخگو، خانه‌دار هستند که عملا نمی‌توانند کمک خرج خانه باشند. داشتن 5-11 فرزند در 51 درصد بیسوادها و 29 درصد پاسخگویان که سواد نهضت دارند (با درنظر گرفتن اینکه اکثرا (38 درصد) سن پاسخگویان 20-29 سال است ) بیان مشکل اقتصادی (14 ...

طرح حاضر بمنظور تعیین میزان شنونده، بیننده و بررسی نظرات مردم نسبت به برنامه‌های محلی در شهرهای تبریز، مرند، اهر، مشکین‌شهر، سراب و هشترود انجام گرفته است . در مورد رادیو نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که متوسط شنونده رادیو در شهرهای مورد بررسی حدود 77 درصد بوده است . متوسط شنونده رادیو تبریز در شهر تبریز، 76 درصد و در سایر شهرهای استان 83 درصد بوده است و این میزان شنونده در شهر سراب به نسبت بیش از سایر شهرها می‌باشد. پرشنونده‌ترین برنامه‌های مرکز تبریز دو برنامه "خانواد ...