عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 67

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این نظرخواهی، نگرش مردم سه شهر تهران، مشهد و رشت نسبت به برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران سنجیده شده است . عامل جنس در ارائه نگرش پاسخگویان در شهرهای مشهد و رشت نسبت به برنامه‌های رادیو عامل تعیین‌کننده‌ای نبوده در حالی که در نگرش پاسخگویان شهر تهران تاثیر داشته است . عامل سواد در تهران و رشت در مورد ارائه نگرش پاسخگویان عامل موثری بوده ولی این عامل در شهر مشهد عامل تعیین‌کننده‌ای نبوده است . انتظارات مردم این سه شهر در مورد پخش انواع برنامه‌ها شامل موارد زی ...

در ایران، رادیو هنوز هم به عنوان ابزاری که می‌تواند در جهت آموزش و اشاعه اخبار و رویدادهای علمی، فرهنگی و نیز پرکردن اوقات فراغت کاربرد داشته باشد، موارد استفاده زیادی دارد. توجه به نظر مخاطبان و انتظارات آنها و نیز نحوه نگرش آنان به این رسانه، از مواردی است که می‌تواند در جهت کارائی و بالابردن میزان مطلوبیت آن مفید باشد. به طور کلی هدف از این بررسی، مقایسه روند کاهش با افزایش نگرش شنوندگان رادیو نیست . برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران و عوامل فردی موثر بر این ...

اطلاعات موجود نشان می‌دهد که برنامه‌های تولید محلی رادیو گرگان از شنودگان بسیار ناچیزی برخوردار است (8 درصد) آمارهای موجود نشان می‌دهد که میزان رضایت زنان و مردان از برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران، در مجموع تفاوت چندانی نداشته است . بیشترین درصد رضایت در میان گروههای سنی مربوط به 15 تا 19 سال می‌باشد. به جز رادیو گرگان و صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیوهای داخلی دیگر 17 درصد شنونده را به خود اختصاص می‌دهند که از میان آنها رادیو ساری بیشترین درصد را دارا می‌باشد. میا ...

در فصل زمستان 1376، مجموعا طرح پیامگیران صدا اجرا شد. جمعیت نمونه عام که پاسخگوی سوالات ما در مورد برنامه‌های صدا بوده‌اند در مجموع برابر 4098 نفر در مناطق بیگانه شهر تهران بوده است که به طور متوسط در هر طرح از 683 نفر، نظرخواهی شده است . میانگین میزان شنونده در روزهای مورد بررسی فصل زمستان برابر 13 درصد می‌باشد که 12 درصد شنونده برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران و یک درصد شنونده رادیوهای بیگانه بوده‌اند. از 12 درصد شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران، 5 درصد شنونده شبکه سر ...

این بررسی با هدف تعیین سهم زمانی برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برحسب محتوا و تفکیک فرم ارائه، کلیه برنامه‌هایی را که از تاریخ 1363/7/21 لغایت 1363/7/27 از صدای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است را مورد ارزیابی قرار می‌دهد در فصل اول این گزارش مطالبی در ارتباط با روش گردآوری اطلاعات ، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و در رابطه با محدودیتهایی که بر سر راه گروه در جهت انجام این بررسی قرار داشت ، ارائه شده است و در فصل بعدی که درباره تجزیه و تحلیل اطلاعات است ، ...

این بررسی با هدف تعیین سهم زمانی برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی برحسب موضوعهای مختلف انجام شده است . به این منظور کلیه برنامه‌هایی که در طی یک هفته از تریخ 18 تا 24 شهریور ماه سال 1374 از رادیو پخش شده مورد تحلیل محتوای توصیفی قرار گرفته است . در این بررسی هر یک از برنامه‌های رادیو به عنوان واحد متن و هر یک از پیامهای ارائه شده به عنوان واحد ضبط و مدت زمان پخش آن (دقیقه) به عنوان واحد شمارش درنظر گرفته شده است . نتایج بدست آمده نشان می‌دهد: برنامه‌های اطلاعاتی - آمو ...

با توجه به نتایج بدست آمده در مقایسه بین شهرههای تهران، تبریز، اصفهان و مشهد، شهر اصفهان بیشترین میزان شنونده (89 درصد) را دارا می‌باشد. پرشنونده‌ترین برنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی در بین شهرهای مورد مطالعه برنامه صبح جمعه با شما و خانواده بوده است در این بررسی شاخص رضایت شنوندگان از برنامه‌های صدا در مجموع در هر چهار شهر در حد زیاد ارزیابی گردیده است و اطلاعات مربوط به شاخص رضایت از برنامه‌های محلی رادیو، در مجموع، در شهرهای تبریز، اصفهان، و مشهد نشان می‌دهد که شن ...

در این گزارش 40 درصد افراد نمونه در ایام نوروز شنونده رادیو بوده‌اند. پرشنونده‌ترین برنامه‌ها در این ایام نمایشنامه صدای بهار - ایران در سالی که گذشت ، بوده است . از دیدگاه شنوندگان برنامه‌های نوروزی: برنامه‌های ایام نوروز تقریبا بهتر از برنامه‌های ایام دهه فجر بوده است . 99 درصد از افراد نمونه در ایام نوروز بیننده برنامه‌های تلویزیونی بوده‌اند پربیننده‌ترین برنامه، برنامه دیدنیها با 94 درصد بوده است . 2 درصد از کل شنوندگان از برنامه‌ها اظهار نارضایتی کرده‌اند. دلایل عدم تما ...

نتایج حاصل از این بررسی در دو بخش ارائه می‌شود: -1 بخشهای خبری عمده صدا و سیما شامل: الف ) اخبار ساعت 7، 8، 14 و 20 رادیو، ب ) اخبار سراسری شبکه اول ج) اخبار سراسری شبکه دوم). -2 بررسی رادیو و تلویزیون به عنوان دو منبع عمده کسب خبر. مقایسه نظری نتایج و پیامگیران، شاهد بر این است که متوسط میزان شنونده دائمی بخش خبری ساعت 7: بین 1 تا 2 درصد بوده، بخش خبری ساعت 8: بین 2 تا 4 درصد، اخبار ساعت 14: بین 3 تا 7 درصد و اخبار ساعت 2: بین 1 تا 2 درصد بوده است . بر اساس نتایج ...