عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی نظرات ، عقاید و دیدگاههای افراد جامعه نمونه راجع به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در آبادان، حاکی از آنست که: تلویزیون در این شهرستانها بیشتر از رادیو پیامگیران دارد. مهمترین خواست پیامگیران از رادیو در جهت سه برنامه کلی: آموزنده و آموزشی، مذهبی و مکتبی، تفریحی و سرگرم‌کننده دور می‌زند. درخواست مردم از فرستنده‌های محلی و مکتبی، تفریحی و سرگرم‌کننده دور می‌زند. درخواست مردم از فرستنده‌های محلی علاوه بر پخش برنامه‌هیا آموزنده و آموزی و آموزش‌های ایدئولوژیک و مذهبی، ب ...